a faint idea; an inkling

listen to the pronunciation of a faint idea; an inkling
İngilizce - Türkçe

a faint idea; an inkling teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

glimpse
anlık bakış

Tren geçerken Tom sürücünün bir anlık bakışını yakaladı. - Tom caught a glimpse of the driver as the train raced past.

glimpse
görünüş/anlık görüntü
glimpse
bir an için gör

Onu bir an için gördüm. - I caught a glimpse of her.

Ben onu bir an için gördüm. - I caught a glimpse of him.

glimpse
{f} göz atmak
glimpse
{f} görünüp kaybolmak
glimpse
{i} belirti

Bazı rüyalar geleceğin bir belirtisidir. - Some dreams are a glimpse of the future.

glimpse
bir an için görme
glimpse
{f} göz at
glimpse
{f} (birini/bir şeyi) bir an için görmek
glimpse
{i} görüverme
glimpse
{i} göz atma
glimpse
kısa bakış
glimpse
bir anlık görme
glimpse
gözüne ilişmek
glimpse
bir an için görmek
glimpse
Bir an için görme, gözüne ilişme
glimpse
Çok az bir zaman için görebilmek
glimpse
{i} işaret
İngilizce - İngilizce
glimpse
a faint idea; an inkling