a extinction of life, mortality, damnation

listen to the pronunciation of a extinction of life, mortality, damnation
İngilizce - Türkçe

a extinction of life, mortality, damnation teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

death
ölüm

Kömür sobasıyla uyumamalısınız. Çünkü karbonmonoksit olarak adlandırılan çok zehirli bir gaz içerir. Kömür sobasıyla uyumak ölümle sonuçlanabilir. - You shouldn't sleep with a coal stove on because it releases a very toxic gas called carbon monoxide. Sleeping with a coal stove running may result in death.

Ölümden önce hayat var mıdır? - Is there life before death?

death
{i} ecel
death
{i} tükeniş
death
deathcup çok zehirli bir çeşit mantar
death
{i} ölme

Jane doğal bir ölümle ölmedi. - Jane didn't die a natural death.

Tom açlıktan ölmeyecek. - Tom isn't going to starve to death.

death
(Tıp) ölü

Bazen kardiyovasküler hastalığın ilk belirtisi ölümdür. - Sometimes the first symptom of cardiovascular disease is death.

Kömür sobasıyla uyumamalısınız. Çünkü karbonmonoksit olarak adlandırılan çok zehirli bir gaz içerir. Kömür sobasıyla uyumak ölümle sonuçlanabilir. - You shouldn't sleep with a coal stove on because it releases a very toxic gas called carbon monoxide. Sleeping with a coal stove running may result in death.

death
son

O, babasının ölümünden sonra işle ilgilendi. - He took care of the business after his father's death.

O, babasının ölümünden sonra ailesi için baş vurulacak tek kişiydi. - He was the only recourse for his family after his father's death.

death
yıkım

Onlar söylenemeyecek miktarda ölüm ve yıkıma neden oldular. - They caused an untold amount of death and destruction.

Savaş kente ölüm ve yıkım getirdi. - The war brought about death and destruction in the city.

death
defin ruhsatı
death
deathblow öIdürücü darbe
death
ölüme sebebiyet veren şey
death
death duty veras
death
deathbed ölüm döşeği
death
death certificate ölüm ilmuhaberi
death
öIüm
death
katil
death
(Tıp) Ölüm. mors, exitus
death
öIme
İngilizce - İngilizce
{n} death
a extinction of life, mortality, damnation