a european fish; the lyrie

listen to the pronunciation of a european fish; the lyrie
İngilizce - Türkçe

a european fish; the lyrie teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

nocturnal
geceye ait
nocturnal
(Ticaret) Gececil

Yerdomuzları gececil hayvanlardır. - Aardvarks are nocturnal animals.

Bunlar bir tür gececil çiçeklerdir. - These are a kind of nocturnal flowers.

noblesse
üstünlük
noblesse
yücelik
noblesse
asalet
nocturnal
(Biyokimya) gecesel
nocturnal
(Tıp) geceye ilişkin
nocturnal
gece

Kediler gece yaratıklarıdır. - Cats are nocturnal creatures.

Bunlar bir tür gececil çiçeklerdir. - These are a kind of nocturnal flowers.

nocturnal
geceye özgü
noblesse
{i} asiller
noblesse
{i} soylular sınıfı
nocturnal
geceleyin çiçek açan
nocturnal
geceleri gezen veya yem arayan noctur nally gece
nocturnal
{s} geceleyin hareketlenen
nocturnal
(Tıp) Gece olan, gece oluşan, nocturnus
nocturnal
geceye özgü,noktürnal
nocturnal
gece çıkan/gece olan
a european fish; the lyrie