a distinctive area of broken terrain

listen to the pronunciation of a distinctive area of broken terrain
İngilizce - Türkçe

a distinctive area of broken terrain teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

chaos
karmaşa
chaos
kargaşa
chaos
velvele
chaos
kıyamet
chaos
kaos

Çarpık kentleşme ve kaos pek çok planlama sorunları yaratır. - Urban sprawl and chaos create many planning problems.

Kaosun antitezi düzendir. - Cosmos is the antithesis of chaos.

chaos
karışıklık
distinctive area of broken terrain
Kırık arazinin farklı alanda
chaos
{i} keşmekeş
İngilizce - İngilizce
chaos
distinctive area of broken terrain
chaos
a distinctive area of broken terrain

  Heceleme

  a dis·tinc·tive ar·e·a of bro·ken ter·rain

  Türkçe nasıl söylenir

  ı dîstîngktîv eriı ıv brōkın tıreyn

  Telaffuz

  /ə dəˈstəɴɢktəv ˈerēə əv ˈbrōkən tərˈān/ /ə dɪˈstɪŋktɪv ˈɛriːə əv ˈbroʊkən tɜrˈeɪn/

  Günün kelimesi

  foppish