a dispute, quarrel, enmity

listen to the pronunciation of a dispute, quarrel, enmity
İngilizce - Türkçe

a dispute, quarrel, enmity teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

controversy
{i} ihtilaf

Yeni okulun yeriyle ilgili ihtilaf vardı. - There was a controversy about the location of the new school.

controversy
{i} tartışma

Tartışmada onun yanında yer aldık. - We sided with him in the controversy.

Aniden, Mary kendini bir tartışmanın ortasında buldu. - Suddenly, Mary found herself in the middle of a controversy.

controversy
{i} çekişme
controversy
uyuşmazlık
controversy
anlaşmazlık

Yeni okulun yeri ile ilgili anlaşmazlık vardı. - There was a controversy about the location of the new school.

controversy
Uzlaşmazlık
controversy
munazara
controversy
(Askeri) MÜNAKAŞA, İHTİLAF, MÜCADELE
İngilizce - İngilizce
{n} controversy
a dispute, quarrel, enmity