a disposition that is confused or nervous and upset

listen to the pronunciation of a disposition that is confused or nervous and upset
İngilizce - Türkçe

a disposition that is confused or nervous and upset teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

fluster
{f} sarhoş etmek
fluster
heyecanlandırıp şaşırtmak
fluster
kızıştırmak
fluster
telaşlandırmak
fluster
şaşırtmak
fluster
kafasını karıştırmak
fluster
şaşkınlık
fluster
bocalama
fluster
{f} kızıştır

Tom kızıştırılmış görünüyordu. - Tom seemed to be flustered.

Tom biraz kızıştırılmış gibi görünüyor. - Tom seems to be slightly flustered.

fluster
telaş

Tom telaşlı görünüyordu. - Tom seemed flustered.

Sevdiği genç onunla konuşmak için geldiğinde, o telaşlandı. - She got all flustered when the boy she likes came over to talk to her.

fluster
{f} iki ayağını bir pabuca sokmak
fluster
{f} telaşlanmak
fluster
heyecan
fluster
{f} heyecanlanmak
fluster
telaşlandır
fluster
{f} bocalamak
İngilizce - İngilizce
perturbation
fluster
a disposition that is confused or nervous and upset

  Heceleme

  a dis·po·si·tion that I·s con·fused or nerv·ous and up·set

  Türkçe nasıl söylenir

  ı dîspızîşın dhıt îz kınfyuzd ır nırvıs ınd ıpset

  Telaffuz

  /ə ˌdəspəˈzəsʜən ᴛʜət əz kənˈfyo͞ozd ər ˈnərvəs ənd əpˈset/ /ə ˌdɪspəˈzɪʃən ðət ɪz kənˈfjuːzd ɜr ˈnɜrvəs ənd əpˈsɛt/

  Günün kelimesi

  highbinder