a device for forcing juice out of fruit pulp

listen to the pronunciation of a device for forcing juice out of fruit pulp
İngilizce - Türkçe

a device for forcing juice out of fruit pulp teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

press
bastırmak
press
(Otomotiv) kalıp
press
sıkıp suyunu çıkarmak
press
yazılı basın
press
basın yayın
press
çabuklaştırmak
press
toplanmak
press
bası

O, her gün kan basıncı ölçtürmek zorundadır. - He has to have his blood pressure taken every day.

Kan basıncı sabitlenemez. - The blood pressure can't be determined.

press
makine

Makineyi çalıştırmak için bu butona basın. - Press this button to start the machine.

press
{f} bas

O biraz daha uzun kalmam için bana baskı yaptı. - He pressed me to stay a little longer.

Birçok siyasetçi komite üzerine güçlü bir baskı uygulamıştır. - Several politicians exerted strong pressure on the committee.

press
basım
press
{i} basın

Basın onun özel hayatıyla ilgileniyor. - The press is interested in his private life.

O, her gün kan basıncı ölçtürmek zorundadır. - He has to have his blood pressure taken every day.

press
bahriye hizmetine zorlamak
press
{f} bastır

Dudaklarını sıkıca birbirine bastırdı. - She pressed her lips firmly together.

Tom kulağını kapıya bastırdı, bitişik odada neler olduğunu duymaya çalıştı. - Tom had his ear pressed to the door, trying to hear what was going on in the next room.

press
press baskı yap/bastır
press
{i} sıkacak
press
{i} matbaa makinesi
press
{i} basın, medya
press
{i} zorla askere alma
İngilizce - İngilizce
press
a device for forcing juice out of fruit pulp

  Heceleme

  a de·vice for forc·ing juice out of fruit pulp

  Türkçe nasıl söylenir

  ı dîvays fôr fôrsîng cus aut ıv frut pʌlp

  Telaffuz

  /ə dəˈvīs ˈfôr ˈfôrsəɴɢ ˈʤo͞os ˈout əv ˈfro͞ot ˈpəlp/ /ə dɪˈvaɪs ˈfɔːr ˈfɔːrsɪŋ ˈʤuːs ˈaʊt əv ˈfruːt ˈpʌlp/

  Günün kelimesi

  bridewell