a demand by a sentry for a password or identification

listen to the pronunciation of a demand by a sentry for a password or identification
İngilizce - Türkçe

a demand by a sentry for a password or identification teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

challenge
meydan okumak

Meydan okumaktan zevk aldım. - I enjoyed the challenge.

Meydan okumak için hazırım. - I'm up for the challenge.

challenge
meydan okuma

Bu bir meydan okuma olur. - That would be a challenge.

Kaybedecek bir şeyi olmayan birine meydan okuma. - Don't challenge someone who has nothing to lose.

challenge
düelloya davet etmek
challenge
{i} kimlik sorma
challenge
(Kanun) reddi hakim
challenge
alnını karışlamak
challenge
karşı çıkma
challenge
karşılaşmaya davet
challenge
{f} meydan oku

İki hamlede, Kasparov meydan okuyucu kontrol edecektir. - In two moves, Kasparov will check the challenger.

Tom tenis oyununda Mary'ye meydan okudu. - Tom challenged Mary to a game of tennis.

challenge
karşı çıkmak
challenge
{i} itiraz

Sami ona itiraz etmedi. - Sami didn't challenge that.

Tom benim itirazımı kabul etti. - Tom accepted my challenge.

challenge
{f} hiçe saymak
challenge
{f} davet etmek (düello)
challenge
{f} kafa tutmak (Argo)
challenge
mücadeleye davet
challenge
{i} bağışıklık
challenge
boy ölçüşmek
challenge
{f} havlamaya başlamak
challenge
oy pusulasının geçersizliğinin veya seçmenin yetersizliginin iddia edilmesi
İngilizce - İngilizce
challenge
a demand by a sentry for a password or identification

  Heceleme

  a de·mand by a sen·try for a pass·word or i·den·ti·fi·ca·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  ı dîmänd bay ı sentri fôr ı päswırd ır aydentıfıkeyşın

  Telaffuz

  /ə dəˈmand ˈbī ə ˈsentrē ˈfôr ə ˈpasˌwərd ər īˌdentəfəˈkāsʜən/ /ə dɪˈmænd ˈbaɪ ə ˈsɛntriː ˈfɔːr ə ˈpæsˌwɜrd ɜr aɪˌdɛntəfəˈkeɪʃən/

  Günün kelimesi

  embargo