a decision to reverse an earlier decision

listen to the pronunciation of a decision to reverse an earlier decision
İngilizce - Türkçe

a decision to reverse an earlier decision teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

reversal
{i} tersine çevirme
reversal
(Ticaret) ters çevirme
reversal
(Kanun,Ticaret) ters giriş
reversal
(Kanun) bozma
reversal
(Ticaret) nakz
reversal
(Ticaret) ters kayıt
reversal
(İnşaat) tersinme
flip-flop
bir çeşit takla
flip-flop
ikidurumlu
flip-flop
flip-flop
reversal
dönme
reversal
tersine dönme
flip-flop
Fikrini, görüşünü değiştirme; karşı görüşün yanına geçme. - We often see politicians do a flip-flop after they're elected
flip-flop
Tokyo terlik
flip-flop
Parmak-arası terlik
flip-flop
(Elektrik, Elektronik) Flipflop elektronikteki en basit şalterdir ve bu şalterin içine bir bite ait bilgi kümesinin kaydedilmesini sağlar. Bu durum elektronikteki tüm temel elektronik şalterleri oluşturur
reversal
geri çevirme
reversal
{i} şanssızlık
reversal
ters dönme
reversal
{i} yürürlükten kaldırma
İngilizce - İngilizce
reversal
turnabout
flip-flop
turnaround
a decision to reverse an earlier decision

  Heceleme

  a de·ci·sion to re·verse an ear·li·er de·ci·sion

  Türkçe nasıl söylenir

  ı dîsîjın tı rivırs ın ırliır dîsîjın

  Telaffuz

  /ə dəˈsəᴢʜən tə rēˈvərs ən ˈərlēər dəˈsəᴢʜən/ /ə dɪˈsɪʒən tə riːˈvɜrs ən ˈɜrliːɜr dɪˈsɪʒən/