a debate, discussion of opposing opinions; strife

listen to the pronunciation of a debate, discussion of opposing opinions; strife
İngilizce - Türkçe

a debate, discussion of opposing opinions; strife teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

controversy
{i} ihtilaf

Yeni okulun yeriyle ilgili ihtilaf vardı. - There was a controversy about the location of the new school.

controversy
{i} tartışma

Hükümet tartışmadan kaçınmak istedi. - The government wanted to avoid controversy.

Tartışmada onun yanında yer aldık. - We sided with him in the controversy.

controversy
{i} çekişme
controversy
uyuşmazlık
controversy
anlaşmazlık

Yeni okulun yeri ile ilgili anlaşmazlık vardı. - There was a controversy about the location of the new school.

controversy
Uzlaşmazlık
controversy
munazara
controversy
(Askeri) MÜNAKAŞA, İHTİLAF, MÜCADELE
İngilizce - İngilizce
controversy
a debate, discussion of opposing opinions; strife