a constant succession, perserverance

listen to the pronunciation of a constant succession, perserverance
İngilizce - Türkçe

a constant succession, perserverance teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

continuation
devam

Erken Ortaçağ cam üretimi Roma cam teknolojisinin bir devamı mıdır? - Is early medieval glass production a continuation of Roman glass technology?

Uzay araştırması insan türünün yayılması ve devamı için gereklidir. - Space research is necessary for the propagation and continuation of the human species.

continuation
{i} sürdürme
continuation
uzantı
continuation
zeyil
continuation
beka
continuation
devam etme
continuation
{i} sürme
continuation
Süren
continuation
{i} uzatma
continuation
{i} arka
continuation
{i} temdit
İngilizce - İngilizce
{n} continuation
a constant succession, perserverance