a coin worth one real

listen to the pronunciation of a coin worth one real
İngilizce - Türkçe

a coin worth one real teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

real
{s} gerçek

Dorenda gerçekten iyi bir kızdır, o kurabiyelerini benimle paylaşıyor. - Dorenda really is a nice girl. She shares her cookies with me.

Seni anlamak gerçekten çok zor. - Understanding you is really very hard.

real
{s} hakiki

Sen hiç hakiki Macar tas kebabı yedin mi? Hayır ama gerçekten yemek istiyorum. - Have you ever had genuine Hungarian goulash? No, but I'd really like to.

Hakiki kadınların kıvrımları vardır. - Real women have curves.

real
{s} reel

Fiyat artışları reel ve nominal büyüme oranları arasındaki farkı açıklar. - Price increases explain the difference between the real and nominal growth rates.

Reel sayılar kümesi sayılamazdır. - The set of real numbers is uncountable.

real
{s} asıl

Okuyucular, röportajların asıl hedefidir. - The readers are the real target of interviews.

Sınavlar eğitimin asıl amacına müdahale eder. - Examinations interfere with the real purpose of education.

real
real property mülk
real
{s} sabit

x bir reel sayı olmak üzere, x² + kx - 3k > 0 eşitsizliğinde k sabitinin alabileceği değer aralığını bulunuz. - Determine the range of values of the constant k to which the quadratic inequality x² + kx - 3k > 0 holds for any real value of x.

real
{s} etkin
real
mülk
real
gerçekten çok

Sen gerçekten çok kibarsın. - You're really too kind.

Sen Fransa'dayken seni gerçekten çok özlemiştim. - I really missed you when you were in France.

real
(isim) real [fin.]
real
the real thing esaslı şey
real
has

O, yeni pantolon askısı hakkında gerçekten hassas. - She's really touchy about her new braces.

Onun gerçekten hasta olup olmadığını merak ediyorum. - I wonder if he's really sick.

real
sahici
real
real image gerçek gürüntü
real
(zarf) gerçekten, sahiden, cidden
real
gerçekten

Seni anlamak gerçekten çok zor. - Understanding you is really very hard.

O gerçekten akıllı, değil mi? - She's really smart, isn't she?

real
{s} asıl: the real problem asıl sorun. his real aim onun asıl amacı
real
{s} aktif
İngilizce - İngilizce
real
a coin worth one real

  Heceleme

  a coin Worth one re·al

  Türkçe nasıl söylenir

  ı koyn wırth hwʌn ril

  Telaffuz

  /ə ˈkoin ˈwərᴛʜ ˈhwən ˈrēl/ /ə ˈkɔɪn ˈwɜrθ ˈhwʌn ˈriːl/

  Günün kelimesi

  duodecimal