a chemical added to another substance to prevent an unwanted chemical change

listen to the pronunciation of a chemical added to another substance to prevent an unwanted chemical change
İngilizce - Türkçe

a chemical added to another substance to prevent an unwanted chemical change teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

inhibitor
(Denizbilim) ketleyici
inhibitor
(Askeri) kanalizör
inhibitor
yavaşlatıcı
inhibitor
inhibitör

Antibiyotikler genellikle enzimatik inhibitörlerdir. - Antibiotics are commonly enzymatic inhibitors.

inhibitor
menetme
inhibitor
{i} önleyici
inhibitor
(Tıp) Bir maddenin, bir enzimin veya herhangi cismin tesirini önleyen
inhibitor
engelleyici
inhibitor
(İnşaat) tutucu
inhibitor
(Askeri) KANALİZÖR, NEGATİF KANALİZÖR (HV.): Yanıcı sathı sınırlamak veya yanış fiiline istikamet vermek üzere katı bir yakıta tatbik edilmiş bir madde
inhibitor
{i} durdurucu
İngilizce - İngilizce
inhibitor
a chemical added to another substance to prevent an unwanted chemical change

  Heceleme

  a che·mi·cal added to an·oth·er sub·stance to pre·vent an un·want·ed che·mi·cal change

  Türkçe nasıl söylenir

  ı kemıkıl ädıd tı ınʌdhır sʌbstıns tı privent ın ınwôntîd kemıkıl çeync

  Telaffuz

  /ə ˈkeməkəl ˈadəd tə əˈnəᴛʜər ˈsəbstəns tə prēˈvent ən ənˈwôntəd ˈkeməkəl ˈʧānʤ/ /ə ˈkɛməkəl ˈædəd tə əˈnʌðɜr ˈsʌbstəns tə priːˈvɛnt ən ənˈwɔːntɪd ˈkɛməkəl ˈʧeɪnʤ/

  Günün kelimesi

  facetious