a challenge to customs service decisions

listen to the pronunciation of a challenge to customs service decisions
İngilizce - Türkçe

a challenge to customs service decisions teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

protest
{i} protesto

O yeni planı protesto etti. - He protested against the new plan.

İnsanlar nükleer silahlara karşı protesto ediyor. - People are protesting against nuclear weapons.

protest
{f} protesto et

Güney'in protesto etmek için iyi bir nedeni olduğunu söyledi. - He said the South had good reason to protest.

Amerikan işçileri protesto etmeye başladı. - American workers began to protest.

protest
gösteri

Göstericiler sinagogu ateşe verdiler. - The protesters burnt down the synagogue.

Göstericilerle polis arasında şiddetli çatışmalar patlak verdi. - Violent clashes broke out between the protesters and the police.

protest
itiraz etmek
protest
itiraz

İstifasını şirket politikasına itiraz ederek sundu. - He submitted his resignation in protest of the company's policy.

protest
karşı çıkma
protest
temin etmek
protest
{f} iddia etmek
protest
ciddi olarak taahhüt etmek
protest
söyle/protesto et
protest
kuvvetle iddia etmek
protest
{f} teminât vermek
protest
{i} (pro'test) protesto, karşı çıkma; itiraz
protest
(Askeri) PROTESTO ETMEK, İTİRAZ ETMEK
protest
{f} protesto etmek

O, protesto etmek için ağzını açmadı. - He didn't open his mouth to protest.

Tom protesto etmek için ağzını açtı. - Tom opened his mouth to protest.

protest
bildirmek
protest
(fiil) itiraz etmek, karşı çıkmak, protesto etmek, reddetmek, protesto çekmek, iddia etmek, teminât vermek
İngilizce - İngilizce
protest
a challenge to customs service decisions

  Heceleme

  a chal·lenge to cus·toms ser·vice decisions

  Türkçe nasıl söylenir

  ı çälınc tı kʌstımz sırvıs dîsîjınz

  Telaffuz

  /ə ˈʧalənʤ tə ˈkəstəmz ˈsərvəs dəˈsəᴢʜənz/ /ə ˈʧælənʤ tə ˈkʌstəmz ˈsɜrvəs dɪˈsɪʒənz/

  Günün kelimesi

  saturnine