a certain body of people, number, set

listen to the pronunciation of a certain body of people, number, set
İngilizce - Türkçe

a certain body of people, number, set teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

tribe
{i} takım
tribe
{i} meslek grubu
tribe
{i} aşiret
tribe
{i} familya
tribe
(Tıp) trib
tribe
aynı sınıftan kimseler
tribe
(Tıp) tribu
tribe
kavim
tribe
kabile

O adada hâlâ bazı vahşi kabileler var. - There are still some savage tribes on that island.

1750'lere kadar Great Plains'in tüm kabilelerinin atları vardı. - By the 1750s, all the tribes of the Great Plains had horses.

tribe
boy

Kabile üyeleri nehir boyunca yerleşti. - Members of the tribe settled down along the river.

O kabileler tüm yıl boyunca çölde yaşarlar. - Those tribes inhabit the desert all year round.

a body of
Bir bedenin
tribe
{i} oymak
tribe
(Tıp) Dişi hayvandan gelen zürriyet
tribe
{i} aynı sınıftan kimseler, grup
tribe
{i} biyol. takım; sınıf; familya
İngilizce - İngilizce
{n} tribe
a certain body of people, number, set