a calculation involving subtracting

listen to the pronunciation of a calculation involving subtracting
İngilizce - Türkçe

a calculation involving subtracting teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

subtraction
çıkarma

Toplamayı severim ama çıkarmayı değil. - I like addition but not subtraction.

Toplama doğru ama çıkarmanda bir hata var. - The addition is correct, but there is an error in your subtraction.

subtraction
eksiltme
subtraction
eksilme
subtraction
(re: math. function) Çıkarma
subtraction
i., mat. çıkarma
subtraction
{i} kesinti
İngilizce - İngilizce
subtraction

The teacher has set us ten subtractions to do by tomorrow.

a calculation involving subtracting

  Heceleme

  a cal·cu·la·tion in·vol·ving subtracting

  Türkçe nasıl söylenir

  ı kälkyıleyşın învälvîng sıbträktîng

  Telaffuz

  /ə ˌkalkyəˈlāsʜən ənˈvälvəɴɢ səbˈtraktəɴɢ/ /ə ˌkælkjəˈleɪʃən ɪnˈvɑːlvɪŋ səbˈtræktɪŋ/

  Günün kelimesi

  pogonip