a bird that climbs, as a woodpecker or a parrot

listen to the pronunciation of a bird that climbs, as a woodpecker or a parrot
Englisch - Türkisch

Definition von a bird that climbs, as a woodpecker or a parrot im Englisch Türkisch wörterbuch

climber
yükselmek isteyen kişi
climber
tırmanıcı bitki
climber
tırmanıcı sarmaşık
climber
dağcı

Dağ birçok dağcıları cezbediyor. - The mountain attracts many climbers.

Dağcılar şafaktan önce uyandı. - The climbers awoke before daybreak.

climber
tırmanıcı

Sincaplar çok iyi tırmanıcıdır. - Squirrels are very good climbers.

Tom bir dağ tırmanıcısı. - Tom is a mountain climber.

climber
toplumda yükselmek isteyen kişi
climber
{i} tırmaşık kuş
climber
tırmanan sarmaşık
climber
toplum hayatında yükselmek isteyen kimse
climber
{i} sarmaşık
climber
{i} (Botanik) tırmanıcı sarmaşık
climber
yükselen/tırmanıcı
climber
{i} k.dili. toplumda yükselmek isteyen kimse
climber
{i} toplumda hep gözü yükseklerde olan kimse
Englisch - Englisch
climber
a bird that climbs, as a woodpecker or a parrot
Favoriten