ağda

listen to the pronunciation of ağda
Türkçe - İngilizce
wax

Mary's best friend got a Brazilian bikini wax. - Mary'nin en yakın arkadaşı bir Brezilya bikini ağdası aldı.

There is wax on the carpet. - Halının üstünde ağda var.

epilating wax, epilator
semisolid syrup; epilating wax
lemon and sugar syrup or grape molasses after it has been boiled to a taffy-like consistency
semisolid syrup
(Gıda) lemon and sugar syrup
viscose
{i} network

Hackers find new ways of infiltrating private or public networks. - Hackerlar, özel ya da kamuya açık ağlara gizlice girmek için yeni yollar arıyorlar.

The profane language used on network television makes many parents with young children not want to subscribe to cable. - Ağ televizyonda kullanılan saygısız dil küçük çocuklu ebeveynlerin kabloluya abone olmayı istememelerine sebep oluyor.

web

Have you ever seen a spider spinning its web? - Hiç ağını ören bir örümcek gördün mü?

The physical world is a complex web of events, and nothing happens for only one reason.. - Fiziksel dünya olayların karmaşık ağıdır ve hiçbir şey tek bir sebeple gerçekleşmez.

net

There may be thieves, fakers, perverts or killers in social networks. For your security, you shouldn't believe them. - Sosyal ağlarda hırsızlar, sahteciler, sapıklar veya katiller olabilir. Güvenliğiniz için, onlara inanmamalısınız.

Social networking sites are dangerous for people under 13. - Sosyal ağ siteleri, 13 yaşından küçük insanlar için tehlikelidir.

ağda yapmak
wax
ağda yapmak
1. to make ağda. 2. to use epilating wax; to apply epilating wax to
ağda kıvamı
taffy-like state to which lemon and sugar syrup or grape molasses is brought by boiling
ağda yapıyor musunuz
Do you do hair removal
ağda yapıştırmak
to apply epilating wax to
{i} tissue
spider

This type of spider doesn't weave a web. - Bu türde örümcekler ağ örmezler.

Have you ever seen a spider spinning its web? - Hiç ağını ören bir örümcek gördün mü?

(Bilgisayar) node
(Matematik) reticle
(Denizbilim) bunt
crotch
nett
grit

Tom is gritting his teeth in obvious pain. - Tom ağrıyan dişlerini gıcırdatıyor.

{i} trawl
reticulum
(Giyim) Crotch (of trousers)
net; network; (tuzak) net, mesh; (örümcek ağı) web, cobweb
{i} system

Our company has a well organized system of 200 sales offices, located all over Japan. - Şirketimiz, tüm Japonya'da konuşlanan, iyi organize edilmiş 200 satış ofisi ağına sahiptir.

The tree's root system stretches over thirty meters. - Ağacın kök sistemi otuz metre boyunca uzanır.

{s} reticular
{i} cobweb

Laws are like cobwebs, which may catch small flies, but let wasps and hornets break through. - Yasalar örümcek ağı gibidir, küçük sinekleri yakalayabilirler fakat yaban arısı ve eşek arılarının geçmesine izin verirler.

There is a big cobweb in the corner. - Köşede büyük bir örümcek ağı var.

{i} filet
{i} graticule
{i} fishnet
driftnet
diffraction grating
net for catching fish
netting
dragnet
network; spider's web; cobweb
{i} gin
{i} plexus
rete
mesh
bacaklarıma ağda yaptırmak istiyorum
I would like my legs waxed
soğuk ağda
cold wax
Türkçe - Türkçe
istenmeyen tüylerden arınmak için kullanılan yapışkan çeşitli madde
(Osmanlı Dönemi) Bir kapta karıştırılıp pişirilerek koyulaşmış ve lüzucet kazanmış her nevi şeker vesaire
Armut elma gibi meyvelerin pekmezle kaynatılmış hali
Kaynatılarak çok koyu ve yapışkan bir macun durumuna getirilen pekmez veya limonlu şeker eriyiği
ağda yapmak
Vücuttaki fazla tüyleri ağda ile almak, temizlemek
apışlık
Kafes biçimindeki örgü
Beyaz, ak
İplik, sicim, tel gibi ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü
Donun veya pantolonun apış arasına gelen yeri, apışlık
Örümcek gibi birtakım hayvanların salgılarıyla oluşturdukları örgü
Tuzak
Ülke yüzeyine yaygınlaştırılmış örgü, şebeke
Oyun alanını ortadan ikiye bölen veya kale direkleri arkasına gerilen, iple yapılmış örgü. Çaprazlama örgü ile yapılan ve kale direkleri arkasına gerilen örgü, file
Bilgisayar ağı değişik yerlerdeki bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan bir veri iletişim sistemi
Pantolonun apış arasına gelen yeri
Ak
Oyun alanını ortadan ikiye bölen iple yapılmışörgü
İplik, sicim, tel gibi ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü. Örümcek gibi birtakım hayvanların salgılarıyla oluşturdukları örgü. Ülke yüzeyine yaygınlaştırılmış örgü, şebeke
Çaprazlama örgü ile yapılan ve kale direkleri arkasına gerilen örgü, file
Oyun alanını ortadan ikiye bölen iple yapılmış örgü
Tuzak: "Onu, ağına düşmüş bir av gibi ne öldürdü, ne ondurdu."- S. Ayverdi
ağda