köpek

listen to the pronunciation of köpek
Türkçe - İngilizce
dog

The dog began to run. - Köpek koşmaya başladı.

I prefer cats to dogs. - Kedileri köpeklere tercih ederim.

doggy
canine

Lieutenant Dan Anderson sent a canine team to the crime scene. - Teğmen Dan Anderson olay yerine bir köpek ekibi gönderdi.

bow-wow
(Tabiat Doğa) (hayvan, Fam: köpekgiller,kelbiye) dog, domestic dog
vulg. bastard, s.o.b
dog; bastard, son of a bitch, dog, cur; canine
pooch

Tom and Mary are dog lovers, and have their pooch groomed once a month. - Tom ve Mary köpek aşıklarıdır, ve köpeklerine ayda bir bakım yaptırırlar.

kopeck
bow wow
(Anatomi) canis
mutt
elkhound
rehber köpek
guide dog
köpek balığı
Shark
köpek cinsi
dog species
köpek kayışı
leash
köpek kulübesi
Doghouse
köpek kuyruğu
dog's tail
köpek balığı
(Tabiat Doğa) (balık, Fam: Triakidae) smooth hound, dogfish, flake, huss, rigg
köpek bağlasan durmaz yer
piggery
köpek bisküvisi
dog biscuit
köpek derisi
dogskin
köpek dili
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: sığırdiligiller,hodangiller) [syn.: köpek dili, tavşankulağı] hound's tongue, dog's tongue
köpek dişi
cuspid
köpek dişi
eyetooth
köpek dişi
carnassial
köpek dişi
canine tooth
köpek dişi
dog tooth
köpek evi
kennel

We need to drop the dog off at the kennel. - Köpeği köpek evine bırakmamız gerek.

köpek evine kapamak
kennel
köpek gibi
doggish
köpek gibi
doglike
köpek gibi
canine
köpek gibi
cringingly, fawningly
köpek gibi
slavish
köpek gibi sürünmek
live a dog's life
köpek gösterisi
dog show
köpek hastalığı
distemper
köpek kulübesi
kennel, doghouse
köpek kulübesi
kennel

I made this kennel by myself. - Bu köpek kulübesini kendim yaptım.

I was helped by my father to paint the kennel. - Ben babama köpek kulübesini boyamada yardım ettim.

köpek köpek olalı bir av avladı
(Konuşma Dili) In all this time he's only managed to do one noteworthy thing
köpek kızağına binmek
mush
köpek maması
(sulu) lap
köpek muamelesi yapmak
treat smb. like dirt
köpek papatyası
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: papatyagiller,bileşikgiller,mürekkebe) corn chamomile
köpek saldırtmak
bait
köpek soyu vulg
bastard, s.o.b
köpek soyundan
canine
köpek sürüsünün lideri köpek
outrunner
köpek tasması
dog collar
köpek yarışması
dog show
köpek yarışı
dog racing

I enjoy watching dog racing. - Köpek yarışını izlemekten hoşlanırım.

köpek yavrusu
puppy, pup
köpek yavrusu
whelp
köpek yavrusu
pup

And you have earned the new puppy that's coming with us … to the White House. - Sen bizimle Beyaz Saray'a kadar gelecek yeni köpek yavrusu kazandın.

It is great fun to play with a puppy. - Bir köpek yavrusu ile oynamak çok eğlenceli.

köpek yavrusu
puppy

The puppy licked her on the cheek. - Köpek yavrusu onu yanağından yaladı.

And you have earned the new puppy that's coming with us … to the White House. - Sen bizimle Beyaz Saray'a kadar gelecek yeni köpek yavrusu kazandın.

köpek yese kudurur
(Konuşma Dili) Even the most low-down scoundrel couldn't stomach such a remark!
köpek üzümü
nightshade
köpoğlu köpek vulg
son of a bitch
körler için köpek
seeingeye dog
yavru köpek
puppy

Mother bought us a puppy. - Annem bize bir yavru köpek satın aldı.

The puppy looked at her with very sad eyes. - Yavru köpek çok üzgün gözlerle ona baktı.

erkek köpek
dog
köpek dişi
eye tooth
köpekler
dogs

Broadly speaking, dogs are more faithful than cats. - Genellikle, köpekler kedilerden daha sadıktırlar.

I prefer cats to dogs. - Kedileri köpeklere tercih ederim.

melez köpek
mongrel dog
melez köpek
yellow-dog
rehber köpek
seeing eye dog
köpek dişi
dogtooth
köpek tüyü
hair of the dog
Havlayan köpek ısırmaz
(Atasözü) - Barking dogs seldom bite.- Its bark is worse than his bite
Köpekler
canes
Büyük köpek burcu
greater dog
Büyük köpek burcunun en parlak yıldızı
Dog Star
Köpek dişi
(Tıp) mia tooth
Küçük köpek burcu
Lesser Dog
alman cinsi bir köpek türü
schnauzer
askeri köpek
(Askeri) army dog
askeri köpek
(Askeri) military working dog
askeri köpek timi
(Askeri) military working dog team
avı bulup getiren köpek
retriever
ayıya köpek saldırtma
bear baiting
ayıya köpek saldırtılan gösteri yeri
bear garden
aşağılık köpek
cur
bir tür köpek
Welsh corgy
buldok benzeri küçük köpek
pug
buldok benzeri küçük köpek
pug dog
bulteryer cinsi köpek
bullterrier
cehennemin kapısını bekleyen üç başlı köpek
Cerberus
dikenli köpek balığı
(Denizbilim) piked dogfish
dikkat köpek var
beware of the dog
dişi köpek
slut
dişi köpek
she dog
dişi köpek
lady dog
evcil köpek
pet dog
evi koruyan köpek
house dog
fare avcısı köpek
ratter
havlayan köpek ısırmaz
barking dogs never bite
hırlayan köpek
growler
iz süren köpek
tracker dog
kedi ile köpek gibi
like cat and dog
kedi köpek gibi dalaşmak
(deyim) fight like cat and dog
kedi köpek gibi dalaşmak
(deyim) fight like cats and dogs
kedi köpek gibi zıt olmak
lead a cat and dog life
kedi köpek kavgası
cat and dog fight
kuduz köpek
mad dog
kurnaz köpek
a sly dog
küçük köpek
doggie
kılavuz köpek
seeingeye dog
kısa ve sert kıllı bir köpek
griffon
lessie tipi köpek
collie
melez köpek
pyedog
melez köpek
mongrel
melez köpek
yellow dog
oyuncak köpek
toy dog
siyah renkli bir köpek
chow
sosis köpek
sausage dog
soysuz köpek
yellow dog
suçlu köpek gibi
hangdog look
uzun ve sarkık kulaklı bir köpek
Spaniel
welsh corgi cinsi köpek
corgi
welsh corgi cinsi köpek
corgy
yavru köpek
pup

Mom will buy us a puppy. - Annem bize bir yavru köpek alacak.

Tom bought Mary a puppy. - Tom Mary'ye bir yavru köpek satın aldı.

Türkçe - Türkçe
Köpekgillerden, boy ve biçim bakımından pek çok cinsi olan, çok iyi koku alan, sadık, bekçilik ve avcılık gibi işler için beslenen memeli hayvan (Canis familiaris): "Onun vaktiyle pek sevdiği küçük, sırtı siyah ve göğsü beyaz, oynak bir köpeği varmış."- A. Ş. Hisar
Aşağılık niyetlerle yaltaklanan veya davranışları kötü olan kimse için kullanılan bir sövgü sözü: "Ben bu ite çattığıma bin pişman oldum
Bu köpekten de aşağı köpeğe uyma."- Y. Kemal
Aşağılık niyetlerle yaltaklanan veya davranışları kötü olan kimse için sövgü sözü olarak kullanılır
Köpekgillerden, boy ve biçim bakımından pek çok cinsleri olan, çok iyi koku alan, sadık, bekçilik ve avcılık gibi işler için beslenen memeli hayvan (Canis familiaris)
it
hoşhoş
havhav
seg
(Hukuk) KELP
kuçukuçu
sek
(Osmanlı Dönemi) kelb
köpek memesi
Koltuk altında çıkan iltihaplı çıban
köpek balıkları
Omurgalı hayvanlardan balıklar sınıfına giren bir takım
köpek balığı
Köpek balıklarından, gövdesi mekik biçiminde, burun kısmı sivri, solungaç yarıkları boynun iki yanında bulunan, kıkırdaklı, yırtıcı balıkların genel adı (Mustelus mustelus)
köpek dişi
Azı dişleri ile kesici dişler arasında, iki yanda ve altlı üstlü birer tane bulunan sivri diş
köpek sarımsağı
Yabanî sarımsak
köpek soyu
"Alçak, soysuz" anlamına gelen bir sövgü
köpek soğanı
Yabanî sarımsak
köpek üzümü
İt üzümü
köpekoğlu köpek
Köpoğlu sövgüsünün pekiştirilmiş biçimi
benekli köpek balığı
Kara benekli, küçük boyda bir cins köpek balığı (Scylliorhinus canicula)
dev köpek balığıgiller
Omurgalı hayvanlardan balıklar sınıfının köpek balıkları takımının bir alt familyası
köpek