biz

listen to the pronunciation of biz
İngilizce - Türkçe
Türkçe - Türkçe
Mersin balığı türü
Daire şeklinde mukavva parçaları kesmeye yarayan alet
Çoğul birinci kişi zamiri: "Biz, Türkler, bütün tarihî hayatımızca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz!"- Atatürk
Resmî konuşmada, bazen teklik birinci kişi zamiri ben yerine kullanılır
iğneye yol açmak için kullanılan, çelikten, ince ve sivri uçlu bir alet
Deri ve benzeri sert şeyleri dikerken igne yeri açmaya yarayan ağaç saplı ucu sivri demir alet
ülkemiz sularında yaşayan bir mersin balığı türü
Bazı yazarlar ben zamirinin yerine kullanılır: "Biz kendisini aldığımız zaman vücudu pek ince idi."- H. R. Gürpınar
Kunduracıların delik açmakta kullandıkları sivri uçlu çelik tığ
Ülkemiz sularında yaşayan bir mersin balığı türü, şip (Acipenser nudiventris)
Tığ
Katı bir şeyi dikerken iğne geçirecek yeri delmek için kullanılan, çelikten yapılmış, sivri uçlu ve ağaç saplı araç
Deri dikiminde kullanılan alet
Çoğul birinci kişi zamiri
Maraş işinde kalın karton parçalarının iğneyi kırmamasını sağlamak ve delik delmek işleminde kullanılmak üzere hazırlanmış tahta saplı, ince sivri uçlu bir tür çuvaldız. Ülkemiz sularında yaşayan bir mersin balığı türü, şip (Acipenser nudiventris)
Ben zamirinin yerine kullanılır
Katı bir şeyi dikerken iğne geçirecek yeri delmek için kullanılan, çelikten yapılmış, sivri uçlu ve ağaç saplı araç, tığ
Bir mersinbalığı türü
(Osmanlı Dönemi) NAHNU
(Osmanlı Dönemi) nahnü
biz bize
Yalnız biz, aramızda yabancı bir kimse olmaksızın
MÜ'BİZ
(Osmanlı Dönemi) (C: Meâbize) Mecusiler danişmendi
MÜŞA'BİZ
(Osmanlı Dönemi) (Şa'beze. den) Hokkabaz. Hokkabazlık yapan
İngilizce - İngilizce
business
in theatrical slang, means “business ” Good biz means full houses; but an actor's “biz” is quite another thing, meaning by-play Thus, Hamlet trifling with Ophelia's fan, Lord Dundreary's hop, and so on, are the special “business” of the actor of the part As a rule, the “business” is invented by the actor who creates the part, and is handed down by tradition
Top-level domain reserved for the business community
business-related activities Topics related to business This is one of the few area where advertising is tolerated
your occupation or line of work; "he's in the plumbing game"; "she's in show biz"
1. Biz is sometimes used to refer to the entertainment business, especially pop music or films. a girl in the music biz. see also showbiz. Business. a particular type of business, especially one relating to entertainment (business)
commercial company intended to earn profits
A type of newsgroup that discusses business and commercial topics
BIZ is designed to promote business on the Internet Consistent with this goal, BIZ will utilize the most advanced data formats and architecture to provide a faster and more secure domain name service A sample of BIZ benefits
show biz
those involved in providing entertainment: radio and television and films and theater
show biz
show business, business of the theater and cinema (slang abbreviation)
Türkçe - İngilizce
we
us
ourselves

We really enjoyed ourselves. - Biz gerçekten eğlendik.

We agreed among ourselves. - Biz kendi aramızda anlaştık.

pricker
prod

We advertise our products on TV. - Biz, TV'de ürünlerimizin reklamını yaparız.

This product brought us a large margin. - Bu ürün bize büyük bir kar getirdi.

bodkin
awl
punch
bradawl
stiletto
biz balığı
(Denizbilim) fringebarbel sturgeon
biz duygusu
we-feeling
biz bize
us we
biz anamızdan dün doğmadık
i wasn't born yesterday
biz büyük bir aileyiz
we are a large faimly
biz de dahil
including us
biz gitmeden önce
before we go
biz ile delmek
punch
biz kaçın kurasıyız
all my eye
biz kaçın kurasıyız
my eye
biz yardımız
(Bilgisayar) we're help
bizler
ourselves

We're lowering ourselves to his level. - Bizler onun seviyesine iniyoruz.

bagajınız ulaştığında biz size haber vereceğiz
We'll inform you when your baggage is delivered
davulu biz çaldık, parsayı başkası topladı
(Konuşma Dili) We did the job and took all the trouble; others benefited from it
dostlar şehit, biz gazi
(Konuşma Dili) Let them run the risk; we'll take the credit
herkes gider Mersin'e, biz gideriz tersine
(Konuşma Dili) Something must be wrong, because we're out of step with everyone else
biz