Kaydet

listen to the pronunciation of Kaydet
Türkçe - İngilizce
{f} tape recorded
make a record of
{f} record

I recorded our conversation. - Konuşmamızı kaydettim.

Record the serial number in the space provided below. - Aşağıda verilen boşluğa seri numarasını kaydet.

{f} recorded

I recorded our conversation. - Konuşmamızı kaydettim.

She recorded a few sentences. - Birkaç cümle kaydetti.

{f} recording

Aren't you recording us right now? - Bizi şimdi kaydetmiyor musun?

Aren't you recording this? - Bunu kaydetmiyor musun?

enroll

They enrolled him as a jury member. - Onu bir jüri üyesi olarak kaydettiler.

You should have enrolled your children months ago. - Çocuklarını aylar önce kaydetmeliydin.

save

I forgot to save the file before switching off. - Kapatmadan önce dosyayı kaydetmeyi unuttum.

Tom deleted Mary's save files. - Tom Mary'nin kaydetme dosyalarını sildi.

{f} enrolling
tape record
{f} registered

Have you registered that here? - Onu buraya kaydettiniz mi?

The thermometer registered minus ten last night. - Dün gece termometre eksi on derece kaydetti.

prerecord
{f} register

Is it too late for us to register? - Kaydetmemiz için çok geç mi?

Have you come to register a crime? - Bir suçu kaydetmek için mi geldin?

farklı kaydet
(Bilgisayar) save as
farklı kaydet
(Bilgisayar) save as/save copy as
arama kaydet
(Bilgisayar) save search
cilt kaydet
(Bilgisayar) save binder
dosya kaydet
(Bilgisayar) save file
farklı kaydet
(Bilgisayar) saved as
farklı kaydet
(Bilgisayar) saveas
formu kaydet
(Bilgisayar) save form
grafik kaydet
(Bilgisayar) save chart
hedefi farklı kaydet
(Bilgisayar) save target as
anonim olanları kaydet
(Bilgisayar) log anonymous
belge ile kaydet
(Bilgisayar) save with document
beni kaydet
(Bilgisayar) sign me up
bilgileri günlüğe kaydet
(Bilgisayar) log info
evrak çantası'nı kaydet
(Bilgisayar) save briefcase
formu farklı kaydet
(Bilgisayar) save form as
formu rapor olarak kaydet
(Bilgisayar) save form as report
harita şablonu kaydet
(Bilgisayar) save map template
html olarak kaydet
(Bilgisayar) save as html
hızlı kaydet
(Bilgisayar) allow fast saves
içerik kaydet
(Bilgisayar) save contents
liste kaydet
(Bilgisayar) save list
metni kaydet
(Bilgisayar) save text
nesne kaydet
(Bilgisayar) save object
rapor olarak kaydet
(Bilgisayar) save as report
sonraki komutu kaydet
(Bilgisayar) record next command
sorgu kaydet
(Bilgisayar) save query
sorgu olarak kaydet
(Bilgisayar) save as query
tablo olarak kaydet
(Bilgisayar) save as table
web sayfasını kaydet
(Bilgisayar) save web page
web sorgusunu kaydet
(Bilgisayar) save web query
önceki düzeni kaydet
(Bilgisayar) save previous scheme
özellik kaydet
(Bilgisayar) save property
İngilizce - Türkçe
save
record
Kaydet