8 d

listen to the pronunciation of 8 d
İngilizce - Türkçe

8 d teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

nocturnal
geceye ait
nocturnal
(Ticaret) Gececil

Yerdomuzları gececil hayvanlardır. - Aardvarks are nocturnal animals.

Bunlar bir tür gececil çiçeklerdir. - These are a kind of nocturnal flowers.

noblesse
üstünlük
noblesse
yücelik
noblesse
asalet
nocturnal
(Biyokimya) gecesel
nocturnal
gece

Yerdomuzları gececil hayvanlardır. - Aardvarks are nocturnal animals.

Bunlar bir tür gececil çiçeklerdir. - These are a kind of nocturnal flowers.

nocturnal
geceye özgü
noblesse
{i} soylular sınıfı
noblesse
{i} asiller
nocturn
(isim) gece ayini
nocturn
{i} gece ayini
nocturn
hristyanlıkta gece ayini
nocturnal
geceleyin çiçek açan
nocturnal
{s} geceleyin hareketlenen
nocturnal
geceleri gezen veya yem arayan noctur nally gece
nocturnal
(Tıp) Gece olan, gece oluşan, nocturnus
8 d