şüphelenmek

listen to the pronunciation of şüphelenmek
Türkçe - İngilizce
suspect

Tom had no reason to suspect that Mary was lying. - Tom'un Mary'nin yalan söylediğinden şüphelenmek için bir nedeni yoktu.

Do you have any other reasons to suspect Tom? - Tom'dan şüphelenmek için herhangi başka nedenlerin var mı?

doubt

I have a reason to doubt that. - Ondan şüphelenmek için bir nedenim var.

I never had any reason to doubt Tom. - Tom'dan şüphelenmek için hiçbir nedenim yoktu.

be in doubt about
impeach
to suspect; to get suspicious about; to doubt, be in doubt about
be doubtful of
to have a suspicion/doubt (about), to doubt, to suspect, to question
question
şüphelenme
suspecting

Sami started suspecting Layla was seeing other men. - Sami, Leyla'nın başka erkeklerle görüşüyor olduğundan şüphelenmeye başladı.

şüphelen
{f} suspect

Why should you suspect me? - Niçin benden şüphelenmen gerekiyor?

After a bit of googling, I suspect that what you said may not be true. - Google'da biraz araştırdıktan sonra, söylediğinin gerçek olmadığından şüpheleniyorum.

şüphelen
{f} suspected

Everybody suspected him of bribery. - Herkes onun rüşvet aldığından şüphelendi.

Everybody suspected him of taking a bribe. - Herkes onun rüşvet aldığından şüphelendi.

şüphelen
{f} suspecting

Sami started suspecting Layla was seeing other men. - Sami, Leyla'nın başka erkeklerle görüşüyor olduğundan şüphelenmeye başladı.

şüphelenme
suspicion

Her unusual behavior caused our suspicions. - Onun tuhaf davranışı şüphelenmemize neden oldu.

Türkçe - Türkçe
Kuşkulanmak: "Bunun bir casus olmasından şüphelendim."- F. R. Atay
Kuşkulanmak
şüphelenme
Şüphelenmek işi
şüphelenmek