şüphelenmek

listen to the pronunciation of şüphelenmek
Türkçe - İngilizce
suspect

Do you have any other reasons to suspect Tom? - Tom'dan şüphelenmek için herhangi başka nedenlerin var mı?

Tom had no reason to suspect that Mary was lying. - Tom'un Mary'nin yalan söylediğinden şüphelenmek için bir nedeni yoktu.

doubt

I never had any reason to doubt Tom. - Tom'dan şüphelenmek için hiçbir nedenim yoktu.

There is every reason to doubt that it is true. - Onun doğru olduğundan şüphelenmek için her neden var.

be in doubt about
impeach
to suspect; to get suspicious about; to doubt, be in doubt about
be doubtful of
to have a suspicion/doubt (about), to doubt, to suspect, to question
question
şüphelenme
suspecting

Sami started suspecting Layla was seeing other men. - Sami, Leyla'nın başka erkeklerle görüşüyor olduğundan şüphelenmeye başladı.

şüphelen
{f} suspect

I suspected that he was telling a lie, but that didn't surprise me. - Ben onun bir yalan söylediğinden şüpheleniyordum, ancak bana sürpriz olmadı.

They must have suspected me of stealing. - Çalmayla ilgili olarak benden şüphelenmiş olmalılar.

şüphelen
{f} suspected

We suspected him of lying. - Biz onun yalan söylediğinden şüphelendik.

They must have suspected me of stealing. - Çalmayla ilgili olarak benden şüphelenmiş olmalılar.

şüphelen
{f} suspecting

Sami started suspecting Layla was seeing other men. - Sami, Leyla'nın başka erkeklerle görüşüyor olduğundan şüphelenmeye başladı.

şüphelenme
suspicion

Her unusual behavior caused our suspicions. - Onun tuhaf davranışı şüphelenmemize neden oldu.

Türkçe - Türkçe
Kuşkulanmak: "Bunun bir casus olmasından şüphelendim."- F. R. Atay
Kuşkulanmak
şüphelenme
Şüphelenmek işi
şüphelenmek