ışıl

listen to the pronunciation of ışıl
Türkçe - İngilizce
photo
A combining form from Gr
A photo is the same as a photograph. We must take a photo! I've got a photo of him on the wall. W2S2 photos a photograph photo of
To take a photograph
pref. of light; of photography, photographic
{i} photograph, picture, snapshot
A contraction of Photograph
fw^s, fwto`s, light; as, photography, phototype, photometer
photograph
a picture of a person or scene in the form of a print or transparent slide; recorded by a camera on light-sensitive material
ışıl ışıl
sparkling
Işıl
(isim) Sparkling, glittering
ışıl ışıl
shining

The sun is shining brightly. - Güneş ışıl ışıl parlıyor.

The sun was shining brightly. - Güneş ışıl ışıl parlıyordu.

ışıl ışıl
bright, shining, gleaming
ışıl ışıl
(shining) brightly
ışıl ışıl
sparkling, sparkly
ışıl ışıl
glaring
ışıl ışıl
ablaze
ışıl ışıl
fresh
ışıl ışıl
brilliant
ışıl ışıl
alight
ışıl ışıl
resplendent
ışıl ışıl
irradiant
ışıl ışıl
refulgent
ışıl ışıl
starry
ışıl ışıl
glittering
ışıl ışıl
ardent
ışıl ışıl
fulgurant
ışıl ışıl
agleam
ışıl ışıl
radiant

His face was radiant with happiness. - Onun yüzü mutluluktan ışıl ışıldı.

Tom had a radiant smile. - Tom'un ışıl ışıl bir gülümsemesi vardı.

ışıl ışıl
flaring
ışıl ışıl
shining brightly; brilliant, bright
ışıl ışıl gözler
ardent eyes
ışıl ışıl
glaringly
ışıl ışıl
sparklingly
ışıl ışıl
brightly

The sun was shining brightly. - Güneş ışıl ışıl parlıyordu.

The mother extended her hand to her baby, smiling brightly. - Işıl ışıl gülümseyen anne, bebeğine elini uzattı.

ışıl ışıl
bright

The mother extended her hand to her baby, smiling brightly. - Işıl ışıl gülümseyen anne, bebeğine elini uzattı.

The balloons are bright. - Balonlar ışıl ışıllar.

ışıl ışıl
brilliantly
ışıl ışıl
shining brightly
açmış, açılmış; ışıl ışıl
opened, open, brilliant
Türkçe - Türkçe
Işıklı
ışıl ışıl
Parıltılı, ışıltılı
ışıl ışıl
Titrek ve parlak bir ışık saçarak
ışıl küf
Sığır, domuz ve insanlarda ışıl küflüce hastalığına yol açan, ışıl küflerin örnek türü olan asalak mantar (Actinomyces bovis)
ışıl küfler
Çeşitli türleri, insan ve hayvanlarda asalak yaşayan tallı bitkiler takımı
ışıl küflüce
Evcil hayvanlarda, özellikle sığırlarda, ışıl küflerden ileri gelen ve insanlara da bulaşabilen ilkel mantar hastalığı
ışıl