ütülemek

listen to the pronunciation of ütülemek
Türkçe - İngilizce
iron

Their job is to iron clothes. - Onların işi giysileri ütülemek.

I had to iron his shirts again! It's the last time! - Bu gömleği yine ütülemek zorunda kaldım! Son kez!

to iron, to press
to iron or press (clothes, etc.)
press
to singe (poultry, etc.)
crease
seam adhesion
(Tekstil) pressing
scorch
sealing
iron out
hot-press
(giysi) yıkayıp ütülemek
launder
ütüle
iron out
ütüle
{f} ironed

She ironed his shirts. - O onun gömleklerini ütüledi.

I ironed my handkerchiefs. - Mendillerimi ütüledim.

ütüle
{f} iron

This cloth irons well. - Bu kumaş iyi ütülenir.

Tom ironed his shirt. - Tom gömleğini ütüledi.

ütüleme
ironing

When she was finished ironing, Mary switched off the iron and unplugged it, then left it alone for a while to let it cool. - Mary ütülemeyi bitirdikten sonra ütüyü kapattı ve fişini çekti sonra soğuması için kendi haline bıraktı.

Dear, don't worry. When you get back everything'll be done—the dishes, the ironing, everything... You won't have to do anything other than take a nice bath and slip yourself under the covers. - Sevgilim, endişe etme. Döndüğünde her şey hazır olacak - Bulaşıklar, ütüleme, her şey... Güzel bir banyo yapmaktan ve kendini kurulamaktan başka bir şey yapmak zorunda kalmayacaksın.

ütüleme
press
kafa ütülemek
slang to talk someone to death, talk someone's ear off
kafa ütülemek
to bore, to badger, to nag, to pester, to blabber, to carp, to rabbit (on) (about sb/sth)
kafasını ütülemek
to talk sb's head off
kolalayıp ütülemek
clearstarch
ütüle
ironout
Türkçe - Türkçe
Alevde tüylerini ya da kabuğunu yakıp gidermek
Alevde tüylerini veya kabuğunu yakıp gidermek
Alevde tüylerini veya kabuğunu yakıp gidermek: "Çakmak kıvılcım çıkardı, çıkarmasıyla pof diye gaz parladı ve zaten seyrek olan kirpiklerimi ütüledi."- B. Felek
Ütü ile buruşukluklarını gidermek
Ütü ile buruşukluklarını gidermek: "Bir erkek hizmetçisini sevse, ondan daha iyi kimsenin çamaşır ütüleyemeyeceğine inanır."- R. H. Karay
ütüleme
Ütülemek işi
ütülemek