öngörmek

listen to the pronunciation of öngörmek
Türkçe - İngilizce
predict
foresee

The aim of science is, as has often been said, to foresee, not to understand. - Bilimin amacı, çoğunlukla söylenildiği gibi, anlamak değil, öngörmektir.

provide
anticipate

My job is to anticipate problems. - Benim işim sorunları öngörmek.

(deyim) have an inkling
provide for
set forth
prescribe
project
stipulate
(Ticaret) propose
(İnşaat) estimate
Predict, stipulate, foresee
to keep (something) in mind
(Hukuk) to provide, stipulate, foresee
to stipulate, to anticipate
to project, envisage, envision
öngörme
projection
öngörme
prediction
Türkçe - Türkçe
İlerisi için kararlaştırmak, göz önünde tutmak, derpiş etmek: "Bilindiği üzere, bu antlaşmalar, Osmanlı Devleti'nin taksimini öngörüyordu."- A. İlhan
İlerisi için kararlaştırmak, göz önünde tutmak, derpiş etmek
öngörme
Öngörmek işi
öngörmek