öngörmek

listen to the pronunciation of öngörmek
Türkisch - Englisch
predict
foresee

The aim of science is, as has often been said, to foresee, not to understand. - Bilimin amacı, çoğunlukla söylenildiği gibi, anlamak değil, öngörmektir.

provide
anticipate

My job is to anticipate problems. - Benim işim sorunları öngörmek.

(deyim) have an inkling
provide for
set forth
project
stipulate
(Ticaret) propose
(İnşaat) estimate
prescribe
Predict, stipulate, foresee
(Hukuk) to provide, stipulate, foresee
to stipulate, to anticipate
to keep (something) in mind
to project, envisage, envision
öngörme
projection
öngörme
prediction
Türkisch - Türkisch
İlerisi için kararlaştırmak, göz önünde tutmak, derpiş etmek: "Bilindiği üzere, bu antlaşmalar, Osmanlı Devleti'nin taksimini öngörüyordu."- A. İlhan
İlerisi için kararlaştırmak, göz önünde tutmak, derpiş etmek
öngörme
Öngörmek işi
öngörmek
Favoriten