dual agent

listen to the pronunciation of dual agent
İngilizce - Türkçe
(Askeri) İKİLİ AJAN, İKİ TARAFLI ÇALIŞAN AJAN: İki veya daha fazla istihbarat servisinde ve her ikisinde de hedeflerini kapsayacak şekilde bağımsız olarak aynı anda kullanılan kişi
(Askeri) ikili ajan
dual agent