çok yönlü

listen to the pronunciation of çok yönlü
Türkçe - İngilizce
versatile

Tom is quite versatile, isn't he? - Tom oldukça çok yönlü, değil mi?

Tom is a versatile kid. - Tom çok yönlü bir çocuk.

well-rounded

Tom is a well-rounded person. - Tom çok yönlü bir kişi.

Tom is a well-rounded individual. - Tom çok yönlü bir birey.

all-round

We've seen all-round improvements lately. - Hepimiz son zamanlarda çok yönlü iyileştirmeler gördük.

ambidextrous

Tom told me that he thought Mary was ambidextrous. - Tom bana Mary'nin çok yönlü olduğunu düşündüğünü söyledi.

Tom said that Mary was ambidextrous. - Tom, Mary'nin çok yönlü olduğunu söyledi.

all purpose
a) multi-directional, all-round b) versatile
sophisticated

There's a very sophisticated background. - Çok yönlü bir özgeçmişi var.

(Hukuk) multifaceted, versatile
omnidirectional
(Havacılık) duplex
protean
multipronged
multidirectional
multi-directional
multi-faceted
omni-directional
multi way
wellrounded
multiple
{s} miscellaneous
well rounded
çok yönlü kimse
all rounder
çok yönlü talepler
(Hukuk) multiple requests
çok yanlı/yönlü
versatile, many-sided
Türkçe - Türkçe
Birçok konuda bilgi ve çalışması olan
İkiden çok yönü olan
polifonik
çok yönlü