break one's neck

listen to the pronunciation of break one's neck
İngilizce - Türkçe
çok çalışmak
kendini paralamak, paralanmak, dişini tırnağına takmak
boynu kırılmak
(deyim) elinden geleni yapmak
İngilizce - İngilizce
break the part of the spine below the head; make a great effort, work very hard
break one's neck