çevir

listen to the pronunciation of çevir
Türkçe - İngilizce
(Bilgisayar) dial

I'm afraid you have dialed a wrong number. - Korkarım yanlış bir numara çevirdiniz.

In case of fire, dial 119. - Yangın durumunda, 119'u çevir.

{f} converting
{f} diverted
{f} slue
{f} surrounding

I saw them surrounding him. - Onların onun etrafını çevirdiğini gördüm.

surround

The police have surrounded the building. - Polisler binayı çevirdi.

We've got the house surrounded. - Evin etrafını çevirttik.

{f} translating

Translating that text will be very easy. - O metni çevirmek çok kolay olacak.

Translating this text will be very easy. - Bu metni çevirmek çok kolay olacak.

surround by
{f} convert

Tom converted about half of his yen into dollars and the other half into euros. - Tom yeninin yaklaşık yarısını dolara ve diğer yarısını avroya çevirdi.

I converted my yen into dollars. - Yenimi dolara çevirdim.

{f} slew
{f} converted

I converted my yen into dollars. - Yenimi dolara çevirdim.

Tom converted about half of his yen into dollars and the other half into euros. - Tom yeninin yaklaşık yarısını dolara ve diğer yarısını avroya çevirdi.

{f} surrounded

We've got the house surrounded. - Evin etrafını çevirttik.

The police have surrounded the building. - Polisler binayı çevirdi.

{f} rounded
translate

Google Translate is not good enough for Ubuntu Translations. Furthermore, this is against Ubuntu policy. - Google Translate, Ubuntu Çevirileri için yeterince iyi değildir. Ayrıca bu, Ubuntu ilkesine de aykırıdır.

Please translate sentence for sentence in Tatoeba. - Lütfen Tatoeba'da cümleyi cümle için çevirin.

assemble
{f} flip

Tom flipped the switch. - Tom anahtarı çevirdi.

Tom flipped the page and continued reading. - Tom sayfayı çevirdi ve okumaya devam etti.

dialling
çevir sesi
dialing tone
dikey ters çevir
(Bilgisayar) flip vertical
dikey çevir
(Bilgisayar) flip vertical
hızlı çevir
(Bilgisayar) speeddial
hızlı çevir
(Bilgisayar) speed dial
numara çevir
(Bilgisayar) dial
numara çevir sesi
(Bilgisayar) dial tone
telefonu çevir
(Bilgisayar) dial phone
tersine çevir
(Bilgisayar) revert
yatay çevir
(Bilgisayar) flip horizontal
Türkçe paragrafı ingilizceye çevir
Translate paragraph in Turkish into English language
hemen çevir
translate now
hemen çevir
immediate translation
türkçeyi ingilizceye çevir
translate Turkish to English
evet, çevir
(Bilgisayar) yes, dial
nesne çevir
(Bilgisayar) flip object
telefon çevir sesi
dial tone
Türkçe - Türkçe

çevir teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

çevir sesi
Telefon numarasının aranmaya hazır olduğunu belirten ince ve monoton ses, sinyal
çevir sinyali
Çevir sesi
İngilizce - Türkçe

çevir teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

türkçeyi ingilizceye çevir
git
çevir