çevir

listen to the pronunciation of çevir
Türkçe - İngilizce
(Bilgisayar) dial

I'm afraid you have dialed a wrong number. - Korkarım yanlış bir numara çevirdiniz.

I forgot to lift the receiver before dialing the number. - Numarayı çevirmeden önce alıcıyı kaldırmayı unuttum.

{f} converting
{f} diverted
{f} slue
{f} surrounding

I saw them surrounding him. - Onların onun etrafını çevirdiğini gördüm.

surround

I saw them surrounding him. - Onların onun etrafını çevirdiğini gördüm.

We've got the house surrounded. - Evin etrafını çevirttik.

{f} translating

I wonder if there is any point in translating proverbs into English. - Atasözlerini İngilizceye çevirmede bir amacın olup olmadığını merak ediyorum.

Translating sentences on Tatoeba is more fun than doing homework. - Tatoeba'da cümleleri çevirmek ev ödevi yapmaktan daha eğlenceli.

surround by
{f} convert

Let's try to convert German into a Romance language. - Almanca'yı Romen diline çevirmeye çalışalım.

I converted my yen into dollars. - Yenimi dolara çevirdim.

{f} slew
{f} converted

I converted my yen into dollars. - Yenimi dolara çevirdim.

Tom converted about half of his yen into dollars and the other half into euros. - Tom yeninin yaklaşık yarısını dolara ve diğer yarısını avroya çevirdi.

{f} surrounded

Lions surrounded Tom on all sides. - Aslanlar Tom'u her tarafından çevirdi.

We've got the house surrounded. - Evin etrafını çevirttik.

{f} rounded
translate

Don't translate English into Japanese word for word. - İngilizceden Japoncaya kelimesi kelimesine çeviri yapmayın.

It is difficult to translate a poem into another language. - Bir şiiri başka bir dile çevirmek zordur.

assemble
{f} flip

Tom flipped through the pages of the magazine. - Tom baştan sona kadar derginin sayfalarını çevirdi.

Tom flipped the page and continued reading. - Tom sayfayı çevirdi ve okumaya devam etti.

dialling
çevir sesi
dialing tone
dikey ters çevir
(Bilgisayar) flip vertical
dikey çevir
(Bilgisayar) flip vertical
hızlı çevir
(Bilgisayar) speeddial
hızlı çevir
(Bilgisayar) speed dial
numara çevir
(Bilgisayar) dial
numara çevir sesi
(Bilgisayar) dial tone
telefonu çevir
(Bilgisayar) dial phone
tersine çevir
(Bilgisayar) revert
yatay çevir
(Bilgisayar) flip horizontal
Türkçe paragrafı ingilizceye çevir
Translate paragraph in Turkish into English language
hemen çevir
translate now
hemen çevir
immediate translation
türkçeyi ingilizceye çevir
translate Turkish to English
evet, çevir
(Bilgisayar) yes, dial
nesne çevir
(Bilgisayar) flip object
telefon çevir sesi
dial tone
Türkçe - Türkçe

çevir teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

çevir sesi
Telefon numarasının aranmaya hazır olduğunu belirten ince ve monoton ses, sinyal
çevir sinyali
Çevir sesi
İngilizce - Türkçe

çevir teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

türkçeyi ingilizceye çevir
git
çevir