çevir

listen to the pronunciation of çevir
Türkisch - Englisch
(Bilgisayar) dial

Tom dialed Mary's number and got a busy signal. - Tom Mary'nin numarasını çevirdi ve meşgul sinyalı aldı.

In case of an emergency, dial 110. - Acil bir durumda, 110'u çevirin.

{f} converting
{f} diverted
{f} slue
{f} surrounding

I saw them surrounding him. - Onların onun etrafını çevirdiğini gördüm.

surround

Lions surrounded Tom on all sides. - Aslanlar Tom'u her tarafından çevirdi.

The police have surrounded the building. - Polisler binayı çevirdi.

{f} translating

Make a good translation of the sentence that you are translating. Don't let translations into other languages influence you. - Çevirdiğiniz cümlenin iyi bir çevirisini yapın. Diğer dillere yapılan çevirilerin sizi etkilemesine izin vermeyin.

Translating this text will be very easy. - Bu metni çevirmek çok kolay olacak.

surround by
{f} convert

I converted my yen into dollars. - Yenimi dolara çevirdim.

Let's try to convert German into a Romance language. - Almanca'yı Romen diline çevirmeye çalışalım.

{f} slew
{f} converted

Tom converted about half of his yen into dollars and the other half into euros. - Tom yeninin yaklaşık yarısını dolara ve diğer yarısını avroya çevirdi.

I converted my yen into dollars. - Yenimi dolara çevirdim.

{f} surrounded

We've got the house surrounded. - Evin etrafını çevirttik.

Lions surrounded Tom on all sides. - Aslanlar Tom'u her tarafından çevirdi.

{f} rounded
translate

It is difficult to translate a poem into another language. - Bir şiiri başka bir dile çevirmek zordur.

Can computers actually translate literary works? - Bilgisayarlar gerçekten edebi eserleri çevirebilir mi?

assemble
{f} flip

Tom flipped through the pages of the magazine. - Tom baştan sona kadar derginin sayfalarını çevirdi.

Tom flipped the page and continued reading. - Tom sayfayı çevirdi ve okumaya devam etti.

dialling
çevir sesi
dialing tone
dikey ters çevir
(Bilgisayar) flip vertical
dikey çevir
(Bilgisayar) flip vertical
hızlı çevir
(Bilgisayar) speeddial
hızlı çevir
(Bilgisayar) speed dial
numara çevir
(Bilgisayar) dial
numara çevir sesi
(Bilgisayar) dial tone
telefonu çevir
(Bilgisayar) dial phone
tersine çevir
(Bilgisayar) revert
yatay çevir
(Bilgisayar) flip horizontal
Türkçe paragrafı ingilizceye çevir
Translate paragraph in Turkish into English language
hemen çevir
translate now
hemen çevir
immediate translation
türkçeyi ingilizceye çevir
translate Turkish to English
evet, çevir
(Bilgisayar) yes, dial
nesne çevir
(Bilgisayar) flip object
telefon çevir sesi
dial tone
Türkisch - Türkisch

Definition von çevir im Türkisch Türkisch wörterbuch

çevir sesi
Telefon numarasının aranmaya hazır olduğunu belirten ince ve monoton ses, sinyal
çevir sinyali
Çevir sesi
Englisch - Türkisch

Definition von çevir im Englisch Türkisch wörterbuch

türkçeyi ingilizceye çevir
git
çevir
Favoriten