çapraz

listen to the pronunciation of çapraz
Türkçe - İngilizce
crosswise

A truck stopped crosswise in the middle of the road. - Bir kamyon yolun ortasında çaprazlamasına durdu.

{s} transverse
cross

Tom was caught in the crossfire. - Tom çapraz ateşe yakalandı.

When you talk to others, you're doing it with your arms crossed. - Başkalarıyla konuşurken, kollarınız çaprazlama bağlı şekilde onu yapıyorsunuz.

bias
crosswise, diagonal, transversal; crosswise, diagonally, transversely
crosswise, across, diagonally, transversely, obliquely, at an angle; athwart
transversal
crisscross
lattice
groined
(cutting cloth) on the bias
slantwise
double-breasted jacket or vest
bandolier
arch. groin (of a vault)
thwart
diagonal

There's a convenience store diagonally across the street. - Caddenin çaprazlama karşısında bir mahalle bakkalı var.

I sliced the sandwich diagonally. - Sandvici çaprazlama dilimledim.

(Terzi) double-breasted
Turkish wrestling a kind of clinch
slantways
cornerways
crossways
transverse, crosswise, crossing (lines); (something) which is placed or hangs crosswise, which is placed or hangs at an angle, which is placed or hangs diagonally
cornerwise
across

There's a convenience store diagonally across the street. - Caddenin çaprazlama karşısında bir mahalle bakkalı var.

diagonal brace or strut (in a construction)
traverse
decussate
crosscut file
(Bilgisayar) trellis
(Kimya) staggered
crucial
saw set
crossed

My fingers are crossed. - Parmaklarım çaprazlanmış.

When you talk to others, you're doing it with your arms crossed. - Başkalarıyla konuşurken, kollarınız çaprazlama bağlı şekilde onu yapıyorsunuz.

crosstab
crossvalidation
crosslinked
catercornered
crux
sharpset
çapraz-derleyici
(Bilgisayar) crosscompiler
çapraz-dizin
(Bilgisayar) crossindex
çapraz-entropi
(Bilgisayar) crossentropy
çapraz’-dizin
(Bilgisayar) crossindex
çapraz sorgu
Cross examination
çapraz sorgulama
Cross examination
çapraz alanlı düzen
crossed-field device
çapraz ateş
crossfire

Tom was caught at the crossfire. - Tom çapraz ateşe yakalandı.

Tom was caught in the crossfire. - Tom çapraz ateşe yakalandı.

çapraz ateş
mil . cross fire
çapraz ateş
cross fire
çapraz bağlantı
crossbrace, crossbracing
çapraz bağlaşım
cross coupling
çapraz bobin
cross-wound bobbin, cheese
çapraz bombardıman
cross bombardment
çapraz boru
cross tube
çapraz bulmaca
crossword

Tom is doing a crossword puzzle. - Tom bir çapraz bulmaca çözüyor.

I figured out every word in the crossword puzzle except the last one. - Ben sonuncusu hariç çapraz bulmacada her kelimeyi anladım.

çapraz bulmaca
crossword, crossword puzzle
çapraz bulmaca
crossword puzzle
çapraz damar
cross vein
çapraz dayak
cross slide
çapraz dikiş
cross-stitch, herringbone stitch
çapraz dikiş
herringbone
çapraz dişli testere
crosscut saw
çapraz fırça makinesi
cross-brushing machine
çapraz gagalı
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: ispinozgiller) common crossbill
çapraz gergi
counterbrace
çapraz geçiş
traverse
çapraz ilişki
cross-correlation
çapraz iskemle
Savonarola chair
çapraz kemer
cross vault, groined vault
çapraz kemik işareti
crossbones
çapraz kerteriz
naut . cross bearings
çapraz kesişen doğrular
crisscross
çapraz kesişimli yöntem
(Dilbilim) cross sectional method
çapraz kiriş
cross girder, transom
çapraz kiriş
transom
çapraz kol
cross arm
çapraz kol
cross brace
çapraz korelasyon
cross-correlation
çapraz kuplaj
cross coupling
çapraz kur
(Hukuk) currency crossrate, cross exchange rate
çapraz kuşak
cross springer
çapraz kuşak
baldric
çapraz kırık
oblique fault
çapraz kızak
cross slide
çapraz modülasyon
crossmodulation
çapraz nef/sahın arch
transept
çapraz olarak
bias
çapraz olmayan
uncrossed
çapraz oran
cross ratio
çapraz polarizasyon
crosspolarization
çapraz sahın
transept
çapraz takviye
angle brace
çapraz teyel
ladder-stitch
çapraz tonoz
cross vault, groined vault haç tonoz
çapraz tonoz arch
groin vault
çapraz tozlaşma
cross-pollination
çapraz tuğla örgüsü
cross bond
çapraz yay
transverse spring
çapraz çarpım
math . cross product, vector product
çapraz çarpım
cross product
çapraz çizgi
traverse
çapraz çizgiler çizmek
crisscross
çapraz çizgiler çizmek
cross
çapraz ölçü
diagonal scale
çapraz örgü
diagonal bond
çapraz şerit
bias binding
çapraz şey
transversal
derin çapraz smaç
(Spor) power alley
el freni çapraz teli
(Otomotiv) handbrake transverse cable
metinsel çapraz referans
(Bilgisayar) textual cross-reference
yinelenen çapraz sorgu
(Bilgisayar) replicable crosstab query
İngilizce - İngilizce

çapraz teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

çapraz sorgu
Cross examination
Türkçe - Türkçe
Karşıt yön
Eğik olarak birbiriyle kesişen
İki taraflı, karşılıklı
Güreşte rakibin koltuk altından kol geçirip sarma oyunu
Güreşte hasmının koltuk altından kol geçirip sarma oyunu; bir veya iki kolla yapıldığına göre tek çapraz ve çift çapraz denir
Eğik olarak birbiriyle kesişen: "Boynuna çapraz astığı tüfeğini yokladı."- S. Kocagöz
Kopça, düğme
Bir tür olta iğnesi
Bir tür olta iğnesi. İki taraflı, karşılıklı
paçarız
diyaganol
çapraz ateş
Karşılıklı yönlerden silâhla saldırma
çapraz kafiye
Dörtlüklerde birinci ile üçüncü, ikinci ile dördüncü dizelerin birbiriyle kafiyelenmesi düzeni
çapraz kur
İki ülke parası arasında üçüncü bir ülkenin parasıyla belirlenen kombiyo sürüm değeri, üç ülke parasının birbirlerine oranı
İngilizce - Türkçe

çapraz teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

cross bond çapraz
tuğla örgüsü
çapraz