çözülmüş

listen to the pronunciation of çözülmüş
Türkçe - İngilizce
unfixed
unfastened
solved

That's one problem solved. - Bu çözülmüş bir sorun.

The problem should be solved. - Sorunun çözülmüş olması gerekir.

undone
decoupled
decomposed
unsnarled
unwound
loose
unwrapped
unbent
untied

Tom didn't notice that his shoes were untied. - Tom bağcıklarının çözülmüş olduğunu fark etmedi.

Your shoes are untied. - Ayakkabıların çözülmüş.

çöz
untie

Tom took off his jacket and untied his bow tie. - Tom ceketini çıkardı ve papyonunu çözdü.

Tom started to untie his shoes. - Tom ayakkabılarını çözmeye başladı.

çöz
solve

These problems will be solved in the near future. - Bu problemler yakın gelecekte çözülmüş olacak.

He was able to solve the problem with ease. - O,kolaylıkla problemi çözebildi.

çöz
work out

It took me half an hour to work out this problem. - Bu problemi çözmem yarım saatimi aldı.

I'll give you five minutes to work out this problem. - Bu sorunu çözmen için sana beş dakika vereceğim.

çöz
desolder
çöz
{f} solved

These problems will be solved in the near future. - Bu problemler yakın gelecekte çözülmüş olacak.

This is how I solved the problem. - Bu benim problemi nasıl çözdüğümdür.

çöz
{f} solving

Try solving the problem. - Problemi çözmeye çalış.

Takeo is engrossed in solving mathematical problems. - Takeo matematik problemlerini çözmeye dalmış.

çöz
unravel

As the story advances, the mystery unravels. - Hikaye ilerledikçe gizem çözülür.

Today, we are going to unravel the mystery of the English subjunctive. - Bugün, İngilizce dilek kipinin gizemini çözeceğiz.

çöz
undid
çöz
{f} unbending
çöz
{f} unfastened
çöz
{f} unwrapped
çöz
{f} unbent
çöz
demodulate
çöz
disentangle
çöz
{f} untied

Tom took off his jacket and untied his bow tie. - Tom ceketini çıkardı ve papyonunu çözdü.

Your shoes are untied. - Ayakkabıların çözülmüş.

çöz
unwrap
çöz
puzzle out
çöz
untangle
çöz
unfasten
çöz
resolve

It's time to resolve this question once and for all. - Bu sorunu kesin olarak çözme zamanı.

The office staff worked quickly and efficiently to resolve the problem. - Ofis çalışanları problemi çözmek için hızlı ve etkili çalıştılar.

çöz
unreel
çöz
unbend
çöz
uncoil
çöz
decrypt

I don't have a decryption program. - Bir şifre çözme programım yok.

çöz
dissolve

Oxygen from the air dissolves in water. - Havadan gelen oksijen suda çözülür.

Sugar dissolves in hot water. - Şeker sıcak suda çözülür.

çöz
unpack
çöz
unlay
çöz
unriddle
çöz
unhitch
çöz
unswathe
çöz
unbound
çöz
puzzleout
çöz
unsnarl
çöz
unloose
çöz
decode

It's not going to be easy to decode. - Şifreyi çözmek kolay olmayacak.

çöz
unbind
çöz
unmortise
çöz
disentangled
çöz
decipher

Investigators are trying to decipher what happened. - Müfettişler ne olduğunu çözmeye çalışıyor.

Türkçe - Türkçe

çözülmüş teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

çöz
Bumbar, bağırsak
çöz
Bumbarın yağı
çöz
Kasaplık hayvanlardan çıkarılan iç yağı
çözülmüş