agreement, concurrence, union

listen to the pronunciation of agreement, concurrence, union
İngilizce - Türkçe

agreement, concurrence, union teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

coincidence
{i} rastlantı

Bu sadece bir rastlantı. - It's just a coincidence.

O beklenmedik bir rastlantı. - That is an improbable coincidence.

coincidence
{i} tesadüf

Sanırım o sadece bir tesadüf. - I think it is a mere coincidence.

Bu sadece bir tesadüftü. - It was just a coincidence.

coincidence
çakışım
coincidence
(Felsefe) örtüşme
coincidence
aynı zamanda olma
coincidence
(Biyokimya) eşzamanlılık
coincidence
(Edebiyat) esindeşlik
coincidence
rast

Bunun bir rastlantı olduğunu düşündüm. - I thought it was a coincidence.

O beklenmedik bir rastlantı. - That is an improbable coincidence.

coincidence
(Edebiyat) tevarüt
coincidence
(Denizbilim) rastlantısal eşzamanlılık
coincidence
uygunluk
coincidence
raslantı

Hayat sadece bir raslantı dizisidir. - Life is just a series of coincidences.

coincidence
çakışma
coincidence
uyuşma/tesadüf
coincidence
{i} çatışma
coincidence
çakışma,rastlantı
coincidence
(Nükleer Bilimler) çakışma,aynı anda olma, raslaşma
coincidence
{i} denk gelme
İngilizce - İngilizce
{n} coincidence
agreement, concurrence, union