accordance

listen to the pronunciation of accordance
İngilizce - Türkçe

accordance teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

{i} uygunluk
{i} uyum
bağdaşım
uzlaşma
anlaşma İki ülke arasındaki bu anlaşmazlıklar, uluslararası hukuka uygun olarak çözülmelidir. - These disputes between the two nations should be solved in accordance with international law.
uygun olarak İki ülke arasındaki bu anlaşmazlıklar, uluslararası hukuka uygun olarak çözülmelidir. - These disputes between the two nations should be solved in accordance with international law.
{i} verme: The accordance of these privileges to them were delayed for five years. Bu imtiyazların onlara verilmesi beş senelik bir gecikmeye
{i} uygun olma
uzlaşma in accordance with göre
verme
uyumluluk
acting in accordance with the procedure laid down in article 252 of the treaty
(Avrupa Birliği) Antlaşmanın 252. Maddesinde öngörülen usule uygun şekilde hareket ederek
in accordance
uygun olarak İki ülke arasındaki bu anlaşmazlıklar, uluslararası hukuka uygun olarak çözülmelidir. - These disputes between the two nations should be solved in accordance with international law.
in accordance with
(Askeri) e uygun olarak Faiz oranlarının ödünç alanların iş riskine uygun olarak tespit edildiğini biliyorum. - I know that interest rates are fixed in accordance to the borrower's business risk.
in accordance with
gereğince
in accordance with
uyularak
in accordance with
(Kanun) münhasır olarak
in accordance with
-ile uyumlu
in accordance with
e oranla
in accordance with
-e göre
animals which are not slaughtered in accordance with Islamic rules
murdar hayvanlar
animals which are not slaughtered in accordance with Islamic rules
islami kurallara göre kesilmeyen hayvanlar
be in accordance
uygun olmak
in accordance of
göre içinde
in accordance with scientific laws
bilimsel yasalara uygun olarak
not in accordance with the laws
uygun olmayan yasalar ile
be in accordance with
uygun olmak
in accordance with
-e uygun olarak
in accordance with
-e göre, -e uygun olarak: Is this in accordance with your wishes? Bu isteklerinize göre mi? I acted in accordance with your instructions
in accordance with
göre Yıldızları çıplak gözle, hatta daha da iyisi teleskopla görebilirsin. - You can see the stars with your naked eye, and even better through a telescope.
in accordance with
uyarınca Bizim anlaşma uyarınca o bana kişisel sorular sormaya son verdi. - In accordance with our agreement, he stopped asking me personal questions.
in accordance with
(Avrupa Birliği) uygun olarak İki ülke arasındaki bu anlaşmazlıklar, uluslararası hukuka uygun olarak çözülmelidir. - These disputes between the two nations should be solved in accordance with international law.
in accordance with rules
kurallı
in accordance with sugar law
(Ticaret) şeker yasası'na uygun olarak
to alter in accordance with the provisions set out below
(Avrupa Birliği) aşağıda yer alan hükümlere uygun olarak değiştirmek
İngilizce - İngilizce

accordance teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

Agreement; harmony; conformity In strict accordance with the law - Thomas Babington Macaulay.
{n} agreement, conformity, harmony
concurrence of opinion; "we are in accord with your proposal"
the act of granting rights; "the accordance to Canada of rights of access"
the act of granting rights; "the accordance to Canada of rights of access
If something is done in accordance with a particular rule or system, it is done in the way that the rule or system says that it should be done. Entries which are not in accordance with the rules will be disqualified. in accordance with sth according to a rule, system etc
{i} suitability; coordination, conformity; agreement
accordancy
in accordance with
A term used to imply that an activity, course of action, or statement complies with a law, regulation, standard, or reference document
in accordance with
in agreement with, in accord with, in conformity with
in accordance with
in agreement with, complying with
accordance