a coincidence point

listen to the pronunciation of a coincidence point
İngilizce - Türkçe

a coincidence point teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

coincidence
{i} rastlantı Bu sadece bir rastlantı. - It's just a coincidence.
coincidence
{i} tesadüf O çok büyük bir tesadüftü. - It was too great a coincidence.
coincidence
(Felsefe) örtüşme
coincidence
çakışım
coincidence
rast Bu sadece bir rastlantı. - It's just a coincidence.
coincidence
aynı zamanda olma
coincidence
(Biyokimya) eşzamanlılık
coincidence
(Edebiyat) tevarüt
coincidence
(Denizbilim) rastlantısal eşzamanlılık
coincidence
(Edebiyat) esindeşlik
coincidence
uygunluk
coincidence
raslantı Bir sayısal tarih olarak yazıldığında Mart 14, 2015, pi'nin ilk beş rakamına karşılık gelir- yüz yılda bir kez raslantı! - When written as a numerical date, March 14, 2015 is 3/14/15, corresponding to the first five digits of pi (3.1415) - a once-in-a-century coincidence!
a point
Bir nokta Dünya kendini düşük bir noktada buluyor. - The world finds itself at a low point.
coincidence
çakışma
coincidence
uyuşma/tesadüf O çok büyük bir tesadüftü. - It was too great a coincidence.
coincidence
{i} denk gelme
coincidence
{i} çatışma
coincidence
çakışma,rastlantı
coincidence
(Nükleer Bilimler) çakışma,aynı anda olma, raslaşma
İngilizce - İngilizce

a coincidence point teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

coincidence It was not a coincidence. - It wasn't a coincidence.
coincidence point
Of two mappings, a point in the domain of both mappings that has same image under both
A point
punctum
a coincidence point

  Heceleme

  a co·in·ci·dence point

  Türkçe nasıl söylenir

  ı kōînsîdıns poynt

  Telaffuz

  /ə kōˈənsədəns ˈpoint/ /ə koʊˈɪnsɪdəns ˈpɔɪnt/

  Günün kelimesi

  pedagogue