yapma

listen to the pronunciation of yapma
Turkish - English

Definition of yapma in Turkish English dictionary

 1. accomplishment isim
 2. implement
 3. dummy
 4. fulfillment isim
 5. making isim Jim seems to know the art of making friends with girls. - Jim kızlarla arkadaşlık yapma sanatını biliyor gibi görünüyor.
 6. fabrication
 7. processing
 8. commission Kanun
 9. constitution
 10. execute
 11. erection
 12. building He explained the process of building a boat. - Bir tekneyi yapma sürecini açıkladı.
 13. imitation
 14. really?
 15. transaction
 16. foundation
 17. performing isim
 18. achievement
 19. discharge
 20. perpetration
 21. performance
 22. observance
 23. pinchbeck
 24. pseudo
 25. execution
 26. imitated
 27. ersatz
 28. factitious
 29. fulfilment
 30. false
 31. makıng
 32. dont
 33. bogus
 34. stop it
 35. acquittal#
 36. made
 37. spurious sıfat
 38. exercise What's your favorite way to get exercise? - Favori egzersiz yapma tarzın nedir?
 39. construction
 40. acquittal
 41. (kötü bir şey) perpetration
 42. artificial, imitation, false
 43. affected, feigned, mock
 44. show isim
 45. doing; making; building, erection; false, artificial, bogus; affected, mannered
 46. go on
 47. cut it out!
 48. drop it!
 49. sham
 50. pursuance
Turkish - Turkish

Definition of yapma in Turkish Turkish dictionary

 1. İRAS ETME Hukuk
 2. Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu. İçten olmayan, içten gelmeyerek yapılan, yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner
 3. Yapmak işi
 4. Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, sun'î
 5. İçten olmayan, içten gelmeyerek yapılan, yapmacık
 6. Tezeğin kalıplanıp kurutularak yakacak haline getirilmesi
 7. Related Terms
 8. Onarmak, tamir etmek : yapmak
 9. Bir şeyi başka bir şey durumuna getirmek: "Ayrıca terbiye edeceğim, onu yaman bir polis köpeği yapacağım."- R. H. Karay : yapmak
 10. TARR : Yapmak
 11. SUN' : Yapmak
 12. İKA ETMEK Hukuk: Yapmak
 13. gitmek : Yapmak
 14. SEFF : Yapmak
 15. NEFŞ : Yapmak
 16. akdetmek : Yapmak
 17. çıkmak : Yapmak
 18. icra etmek : Yapmak
 19. Düzenli bir duruma getirmek : yapmak
 20. Bir düşünceyi, bir davranışı, bir isteği işe dönüştürmek, gerçekleştirmek : yapmak
 21. Bir dileği, bir isteği yerine getirmek, uygulamak, ifa etmek : yapmak
 22. Üretmek : yapmak
 23. Olmak : yapmak
 24. Gerçek niteliğini vermek : yapmak
 25. Bir kimseye bir meslek kazandırmak; yetiştirmek : yapmak
 26. bir durum yaratmak : yapmak
 27. Birini herhangi bir duruma düşürmek : yapmak
 28. Gerçekleştirmek : yapmak
 29. Davranmak, hareket etmek : yapmak
 30. Bir harekete, işe başlamak veya bir hareketle, işle uğraşmak : yapmak
 31. Zarara yol açmak : yapmak
 32. Etkili olmak : yapmak
 33. Salgılamak, çıkarmak : yapmak
 34. Bir düşünceyi, bir davranışı, bir isteği işe dönüştürmek, gerçekleştirmek: "Elimi ağzına götürerek sus işareti yaptım."- R. H. Karay : yapmak
 35. Bir dileği, bir isteği yerine getirmek, uygulamak, ifa etmek: "Şu işi yapıver diye yalvarmıştı da enişte engel olmuştu."- S. M. Alus : yapmak
 36. Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek: "Her görevi ayrım gözetmeden aynı titizlikle yapmak başarının sırrıdır."- Ç. Altan : yapmak
 37. Olmasına yol açmak : yapmak
 38. Bir işle uğraşmak, meşgul olmak: "Yaratıcı hamleler yapmak isteyen bir millet için mutlaka bir şeye inanmak lazım."- O. S. Orhon : yapmak
 39. Dışkı çıkarmak : yapmak
 40. Gerçekleştirmek: "İlk ve orta öğrenimini Anadolu'da yapmıştır."- Y. Z. Ortaç : yapmak
 41. Olmak. İyilik veya kötülükte bulunmak : yapmak
 42. Yol almak : yapmak
 43. Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek : yapmak
 44. Bir kimseye bir meslek kazandırmak, yetiştirmek: "Onu da Üsküdar'daki ambar memuru yapmak suretiyle daireden uzaklaştırdı."- H. Taner : yapmak
 45. Edinmek, sahip olmak : yapmak
 46. Tehdit yolyla birini herhangi bir duruma düşürmek : yapmak
 47. Evlendirmek : yapmak
 48. Bir durum yaratmak: "Fırının harlı ateşi yanaklarını pembe pembe yapmıştı."- N. Araz : yapmak
 49. Bir işle uğraşmak, meşgul olmak : yapmak
About yapma

  Hyphenation

  yap·ma

  Pronunciation

  Add to favorites

  Word of the day

  prehensile
Favorites