Turkish - English

 1. accomplishment isim
 2. implement
 3. making isim
 4. dummy
 5. fulfillment isim
 6. makıng
 7. dont
 8. exercise
 9. bogus
 10. execution
 11. stop it
 12. spurious sıfat
 13. fulfilment
 14. pursuance isim
 15. sham sıfat
 16. show isim
 17. artificial
 18. acquittal#
 19. acquittal
 20. building
 21. erection
 22. processing
 23. commission Kanun
 24. execute
 25. constitution
 26. foundation
 27. transaction
 28. fabrication
 29. construction
 30. imitation

Turkish - Turkish

 1. İRAS ETME Hukuk
 2. Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu. İçten olmayan, içten gelmeyerek yapılan, yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner
 3. Yapmak işi
 4. Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, sun'î
 5. İçten olmayan, içten gelmeyerek yapılan, yapmacık
 6. Tezeğin kalıplanıp kurutularak yakacak haline getirilmesi
 7. Onarmak, tamir etmek (yapmak)
 8. Bir şeyi başka bir şey durumuna getirmek: "Ayrıca terbiye edeceğim, onu yaman bir polis köpeği yapacağım."- R. H. Karay (yapmak)
 9. TARR (Yapmak)
 10. SUN' (Yapmak)
 11. İKA ETMEK Hukuk (Yapmak)
 12. gitmek (Yapmak)
 13. SEFF (Yapmak)
 14. NEFŞ (Yapmak)
 15. akdetmek (Yapmak)
 16. çıkmak (Yapmak)
 17. icra etmek (Yapmak)
 18. Düzenli bir duruma getirmek (yapmak)
 19. Bir düşünceyi, bir davranışı, bir isteği işe dönüştürmek, gerçekleştirmek (yapmak)
 20. Bir dileği, bir isteği yerine getirmek, uygulamak, ifa etmek (yapmak)
 21. Üretmek (yapmak)
 22. Olmak (yapmak)
 23. Gerçek niteliğini vermek (yapmak)
 24. Bir kimseye bir meslek kazandırmak; yetiştirmek (yapmak)
 25. bir durum yaratmak (yapmak)
 26. Birini herhangi bir duruma düşürmek (yapmak)
 27. Gerçekleştirmek (yapmak)
 28. Davranmak, hareket etmek (yapmak)
 29. Bir harekete, işe başlamak veya bir hareketle, işle uğraşmak (yapmak)
 30. Zarara yol açmak (yapmak)

Add a comment

Favorites

About This Word