Turkish - English

 1. accomplishment isim
 2. implement
 3. making isim
 4. dummy
 5. fulfillment isim
 6. makıng
 7. dont
 8. erection
 9. execution isim
 10. foundation
 11. transaction
 12. building
 13. commission Kanun
 14. execute
 15. postiche sıfat
 16. constitution
 17. really?
 18. processing
 19. imitation
 20. bogus
 21. stop it
 22. show isim
 23. imitated
 24. acquittal#
 25. sham sıfat
 26. spurious sıfat
 27. artificial
 28. fabrication
 29. made
 30. pursuance isim
 31. false
 32. drop it!
 33. cut it out!
 34. go on
 35. doing; making; building, erection; false, artificial, bogus; affected, mannered
 36. affected, feigned, mock
 37. artificial, imitation, false
 38. construction
 39. acquittal
 40. exercise
 41. fulfilment
 42. observance
 43. (kötü bir şey) perpetration
 44. fake
 45. performing isim
 46. performance isim
 47. cut it out
 48. drop it fiil
 49. make yapmak
 50. perform fiil yapmak

Turkish - Turkish

 1. İRAS ETME Hukuk
 2. Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu. İçten olmayan, içten gelmeyerek yapılan, yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner
 3. Yapmak işi
 4. Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, sun'î
 5. İçten olmayan, içten gelmeyerek yapılan, yapmacık
 6. Tezeğin kalıplanıp kurutularak yakacak haline getirilmesi
 7. Onarmak, tamir etmek yapmak
 8. Bir şeyi başka bir şey durumuna getirmek: "Ayrıca terbiye edeceğim, onu yaman bir polis köpeği yapacağım."- R. H. Karay yapmak
 9. TARR Yapmak
 10. SUN' Yapmak
 11. İKA ETMEK Hukuk Yapmak
 12. gitmek Yapmak
 13. SEFF Yapmak
 14. NEFŞ Yapmak
 15. akdetmek Yapmak
 16. çıkmak Yapmak
 17. icra etmek Yapmak
 18. Düzenli bir duruma getirmek yapmak
 19. Bir düşünceyi, bir davranışı, bir isteği işe dönüştürmek, gerçekleştirmek yapmak
 20. Bir dileği, bir isteği yerine getirmek, uygulamak, ifa etmek yapmak
 21. Üretmek yapmak
 22. Olmak yapmak
 23. Gerçek niteliğini vermek yapmak
 24. Bir kimseye bir meslek kazandırmak; yetiştirmek yapmak
 25. bir durum yaratmak yapmak
 26. Birini herhangi bir duruma düşürmek yapmak
 27. Gerçekleştirmek yapmak
 28. Davranmak, hareket etmek yapmak
 29. Bir harekete, işe başlamak veya bir hareketle, işle uğraşmak yapmak
 30. Zarara yol açmak yapmak
 31. Etkili olmak yapmak
 32. Salgılamak, çıkarmak yapmak
 33. Bir düşünceyi, bir davranışı, bir isteği işe dönüştürmek, gerçekleştirmek: "Elimi ağzına götürerek sus işareti yaptım."- R. H. Karay yapmak
 34. Bir dileği, bir isteği yerine getirmek, uygulamak, ifa etmek: "Şu işi yapıver diye yalvarmıştı da enişte engel olmuştu."- S. M. Alus yapmak
 35. Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek: "Her görevi ayrım gözetmeden aynı titizlikle yapmak başarının sırrıdır."- Ç. Altan yapmak
 36. Olmasına yol açmak yapmak
 37. Bir işle uğraşmak, meşgul olmak: "Yaratıcı hamleler yapmak isteyen bir millet için mutlaka bir şeye inanmak lazım."- O. S. Orhon yapmak
 38. Dışkı çıkarmak yapmak
 39. Gerçekleştirmek: "İlk ve orta öğrenimini Anadolu'da yapmıştır."- Y. Z. Ortaç yapmak
 40. Olmak. İyilik veya kötülükte bulunmak yapmak
 41. Yol almak yapmak
 42. Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek yapmak
 43. Bir kimseye bir meslek kazandırmak, yetiştirmek: "Onu da Üsküdar'daki ambar memuru yapmak suretiyle daireden uzaklaştırdı."- H. Taner yapmak
 44. Edinmek, sahip olmak yapmak
 45. Tehdit yolyla birini herhangi bir duruma düşürmek yapmak
 46. Evlendirmek yapmak
 47. Bir durum yaratmak: "Fırının harlı ateşi yanaklarını pembe pembe yapmıştı."- N. Araz yapmak
 48. Bir işle uğraşmak, meşgul olmak yapmak

Images

About This Word

  Word of the day aceldama

Favorites