zorbalıkla

listen to the pronunciation of zorbalıkla
Türkçe - İngilizce
with a high hand
high-handedly
by brutal force
zorbalık
{i} tyranny

Tyranny is everywhere. - Her yerde zorbalık var.

Beauty is a short-lived tyranny. - Güzellik, kısa ömürlü zorbalıktır.

zorbalık
bullying

She brooded over the bullying done to her. - O, kendine yapılan zorbalık üzerine kara kara düşündü.

Tom has been bullying other kids at school. - Tom okulda diğer çocuklara zorbalık ediyor.

zorbalık
violence

Sometimes violence is useful. - Zorbalık bazen yararlıdır.

zorbalık
goat
zorbalık
domineer
zorbalık
ruffianism
zorbalık
extortion
Zorbalık
hoodlumism
zorbalık
{i} headiness
zorbalık
fist law
zorbalık
rough stuff
zorbalık
extort
zorbalık
rapacious
zorbalık
{i} despotism
zorbalık
{i} overbearance
zorbalık
{i} outrage

What that man's done is an outrage. - O adamın yaptığı şey bir zorbalık.

zorbalık
strong-arm methods/tactics; bullying behavior; browbeating behavior; usurpative behavior
zorbalık
bullying, despotism, tyranny
zorbalık
tyranny, tyrannicalness
Türkçe - Türkçe

zorbalıkla teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Zorbalık
tagallüp
Zorbalık
(Osmanlı Dönemi) TAGALLÜB
zorbalık
Zorba olma durumu
zorbalık
Zorbaca davranış, müstebitlik
zorbalık
Zorbaca davranış, müstebitlik: "Her davranışının, her sözünün altında bir zorbalık yattığı görülür."- S. Birsel
zorbalıkla