zımbırtı

listen to the pronunciation of zımbırtı
Türkçe - İngilizce
screech
hickey
gismo
noise
gizmo

Tom says he's willing to spend as much as $300 on that gizmo you're trying to sell. - Tom onun senin satmaya çalıştığın o zımbırtıya 300 dolar kadar çok harcamaya istekli olduğunu söylüyor.

thingamajig

That thingamajig does not work. - O zımbırtı işe yaramaz.

contraption
thingy
dojigger
thingmabob
gimmick
thingmajig
gubbins
dohickey
What-do-you-call-it, thingumajig, thingumabob
discordant, unpleasant sound, noise, racket
doodad

Where does this doodad go? - Bu zımbırtı nereye gidiyor?

doing
doohickey
thingummy
anything which produces a discordant, unpleasant sound
gimcrack
gadget
thingumabob
whosit
thingumajig
doings
screech, noise; thingummy, thingumajig, thingamabob, thingy, gadget, doohickey, jigger
stuff
thingamabob
gadgetry
Türkçe - Türkçe
Adı hatırlanmayan veya söylenilmek istenmeyen ufak ve değersiz bir şeyi anlatmak için kullanılır
Telli bir çalgıyı acemice çalarak çıkarılan çirkin ses
Bu çirkin sesi çıkaran şey
zamazingo
zımbırtı