zımbırtı

listen to the pronunciation of zımbırtı
Türkçe - İngilizce
screech
gizmo

Tom says he's willing to spend as much as $300 on that gizmo you're trying to sell. - Tom onun senin satmaya çalıştığın o zımbırtıya 300 dolar kadar çok harcamaya istekli olduğunu söylüyor.

hickey
gimmick
thingmabob
dojigger
thingy
contraption
thingamajig

That thingamajig does not work. - O zımbırtı işe yaramaz.

noise
gubbins
gismo
dohickey
thingmajig
What-do-you-call-it, thingumajig, thingumabob
thingumabob
whosit
thingumajig
doings
screech, noise; thingummy, thingumajig, thingamabob, thingy, gadget, doohickey, jigger
gadget
gimcrack
anything which produces a discordant, unpleasant sound
thingummy
doohickey
doing
doodad

Where does this doodad go? - Bu zımbırtı nereye gidiyor?

discordant, unpleasant sound, noise, racket
stuff
thingamabob
gadgetry
Türkçe - Türkçe
Adı hatırlanmayan veya söylenilmek istenmeyen ufak ve değersiz bir şeyi anlatmak için kullanılır
Telli bir çalgıyı acemice çalarak çıkarılan çirkin ses
Bu çirkin sesi çıkaran şey
zamazingo
zımbırtı