züppe

listen to the pronunciation of züppe
Türkisch - Englisch
snob

My son is not a snob. - Oğlum bir züppe değildir.

Do people ever accuse you of being snobbish? - İnsanlar seni hiç züppe tavırlı olmakla suçlar mı?

macaroni
toff
dandy
dandy, snob, coxcomb; snobbish, snobby
jack a dandy
puppy
petit maitre
affected dandy, fop, coxcomb
peacock
la di da
popinjay
high hat
pup
spark
coxcomb
la di dah
Adonis
pretentious and la-di-da person, la-di-da, Brit. toff
swell

You're a swell guy, Tom. - Sen züppe bir adamsın, Tom.

beau
buck
dandified
fop
person who's given to flashy and superficial display, show-off
jackanapes
formerly person who apes Western ways
nob
conceited pup
snobbish

His snobbish attitude gets on my nerves. - Onun züppe tavrı sinirimi bozuyor.

Tom is just being snobbish. - Tom sadece züppe davranıyor.

jack-a-dandy
jackadandy
buckish
snoot
sparkish
exquisite
highhat
{i} cockscomb
snobby
züppe adam
cockscomb
züppe tavırlı
snobbish

Do people ever accuse you of being snobbish? - İnsanlar seni hiç züppe tavırlı olmakla suçlar mı?

Türkisch - Türkisch
Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklara ve aşırılıklara kaçan, snop
Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklara ve aşırılıklara kaçan, snop: "Tuhaf, züppe bir muhit içine düştüm, diyordu."- S. F. Abasıyanık
snop
dandi
züppe
Favoriten