yumurtlayan, embriyonu anne vücudu dışında gelişmesini sağlayan yumurta yapan

listen to the pronunciation of yumurtlayan, embriyonu anne vücudu dışında gelişmesini sağlayan yumurta yapan
Türkçe - İngilizce
(Tıp) oviparous
yumurtlayan, embriyonu anne vücudu dışında gelişmesini sağlayan yumurta yapan

    Heceleme

    yu·murt·la·yan, emb·ri·yo·nu an·ne vü·cu·du dı·şın·da ge·liş·me·si·ni sağ·la·yan yu·mur·ta ya·pan

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    hors de combat