your own self

listen to the pronunciation of your own self
İngilizce - Türkçe

your own self teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

yourself
kendinin

Onu hiç kendinin yaptığını görebiliyor musun? - Can you ever see yourself doing that?

yourself
özünüz
yourself
özüne
yourself
kendine

Lütfen kendine iyi bak. - Please take care of yourself.

Kendine gelirsen, hoş bir şey alırsın. - Behave yourself, and you'll get something nice.

yourself
özün
yourself
kendini

Arada sırada kendinizi başkasının yerine koymak iyidir. - It's good to put yourself in someone else's place now and then.

Eğer dikkatli olmazsan, kendini inciteceksin. - You will hurt yourself if you're not careful.

yourself
kendin

Onu kendin yapmalısın. - You must do it yourself.

Onu kendin mi yaptın? - Did you do it by yourself?

yourself
özünü
my self">own self
bizzat kendim
my self">own self
kendim
yourself
pull yourself together kendine gel
yourself
be your self tabii olunuz
yourself
{i} kendiniz

Arada sırada kendinizi başkasının yerine koymak iyidir. - It's good to put yourself in someone else's place now and then.

Kendinizi prezentabl yapın. - Make yourself presentable.

yourself
{ç} your.selves (yûrselvz', yôrselvz') zam. kendin; kendiniz: Don't kill yourself! Kendini öldürme! Do it yourself! Onu kendin yap! Pull
İngilizce - İngilizce
yourself

Be careful with that fire or you'll burn yourself.

your own self