you, even you, you only, you alone

listen to the pronunciation of you, even you, you only, you alone
İngilizce - Türkçe

you, even you, you only, you alone teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

yourself
kendinin

Onu hiç kendinin yaptığını görebiliyor musun? - Can you ever see yourself doing that?

yourself
özünüz
yourself
özüne
yourself
kendine

Kendine gelirsen, hoş bir şey alırsın. - Behave yourself, and you'll get something nice.

Lütfen kendine iyi bak. - Please take care of yourself.

yourself
özün
yourself
kendini

Kendini benim yerime koy. - Put yourself in my place.

Arada sırada kendinizi başkasının yerine koymak iyidir. - It's good to put yourself in someone else's place now and then.

yourself
kendin

Onu kendin mi yaptın? - Did you do it by yourself?

Kendinizi prezentabl yapın. - Make yourself presentable.

yourself
özünü
yourself
pull yourself together kendine gel
yourself
be your self tabii olunuz
yourself
{i} kendiniz

Arada sırada kendinizi başkasının yerine koymak iyidir. - It's good to put yourself in someone else's place now and then.

Bir dili iyi öğrenmek istiyorsanız, onu kendiniz öğrenin. - If you want to learn a language well, learn it yourself.

yourself
{ç} your.selves (yûrselvz', yôrselvz') zam. kendin; kendiniz: Don't kill yourself! Kendini öldürme! Do it yourself! Onu kendin yap! Pull
İngilizce - İngilizce
{p} yourself
you, even you, you only, you alone