yorumlayıp

listen to the pronunciation of yorumlayıp
Türkçe - İngilizce
interpret to
yorumla
interpret to
yorumla
explicate
yorumla
construe with
yorumla
comment on

What's there to comment on? - Yorumlamak için ne var?

yorumla
construe
yorumla
interpret

I don't know how to interpret his words. - Onun sözlerini nasıl yorumlayacağımı bilmiyorum.

Be careful interpreting indirect translations. Genders may have changed. - Dolaylı çevirileri yorumlarken dikkatli ol. Cinsiyetler değişmiş olabilir.

yorumla
{f} comment

Slanderous, defamatory, obscene, indecent, lewd, pornographic, violent, abusive, insulting, threatening and harassing comments are not tolerated. - İftira niteliğinde, küçük düşürücü, müstehcen, uygunsuz, iffetsiz, pornografik, şiddet, suistimal, hakaret, tehdit ve taciz yorumlarına katlanılmaz.

His comments about the book were favorable. - Kitap hakkındaki yorumları olumluydu.

yorumlayıp