yerinden oynamış bir şeyin düşmemesi için konulan eğik yada düz destek

listen to the pronunciation of yerinden oynamış bir şeyin düşmemesi için konulan eğik yada düz destek
Türkçe - Türkçe
payanda
yerinden oynamış bir şeyin düşmemesi için konulan eğik yada düz destek

    Heceleme

    ye·rin·den oy·na·mış bir şe·yin düş·me·me·si i·çin ko·nu·lan e·ğik ya·da düz des·tek

    Telaffuz