yellow pigmentation of the tissues and body fluids

listen to the pronunciation of yellow pigmentation of the tissues and body fluids
İngilizce - Türkçe

yellow pigmentation of the tissues and body fluids teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

jaundice
(Tıp) Sarılık, ikter
jaundice
karamsarlık
jaundice
düşmanlık
jaundice
hoşnutsuzluk
jaundice
sarılık

Ne zamandır derinde sarılık var? - Since when is your skin jaundiced?

jaundice
{i} kıskançlık
jaundice
{i} önyargı
jaundice
{i} (Tıp) sarılık
jaundice
{i} haset
İngilizce - İngilizce
jaundice
yellow pigmentation of the tissues and body fluids

  Heceleme

  yel·low pig·men·ta·tion of the tissues and bo·dy fluids

  Türkçe nasıl söylenir

  yelō pîgmınteyşın ıv dhi tîşuz ınd bädi fluıdz

  Telaffuz

  /ˈyelō ˌpəgmənˈtāsʜən əv ᴛʜē ˈtəsʜo͞oz ənd ˈbädē ˈflo͞oədz/ /ˈjɛloʊ ˌpɪɡmənˈteɪʃən əv ðiː ˈtɪʃuːz ənd ˈbɑːdiː ˈfluːədz/

  Günün kelimesi

  schmendrik