yardım edin

listen to the pronunciation of yardım edin
Türkçe - İngilizce
help

Help! I'm being followed by paranoids! - Yardım edin. Paranoidler tarafından takip ediliyorum.

Help! I've been locked in! - Yardım edin! İçeride kilitli kaldım!

yardım et
{f} helping

Tom volunteered a good deal of his time to helping those less fortunate than himself. - Tom kendinden daha az şanslı olanlara yardım etmek için zamanının çoğunu harcamaya gönüllüydü.

I was attracted to the idea of helping others and getting money. - Diğerlerine yardım etme ve para kazanma fikri beni cezbetti.

yardım et
{f} aid

I was arrested for aiding in his escape. - Onun kaçmasına yardım ettiğim için tutuklandım.

I expect him to come to our aid. - Onun bize yardım etmeye gelmesini istiyorum.

bize yardım edin
help us
yardım et
{f} help

I am always ready to help you. - Ben her zaman sana yardım etmeye hazırım.

Yesterday I helped the father. - Dün babama yardım ettim.

yardım et
{f} succor
yardım et
help&
yardım et
conduce to
yardım et
{f} assist

I would like you to assist me with my gardening. - Benim bahçe işlerinde bana yardım etmeni istiyorum.

They assisted the painter financially. - Mali olarak ressama yardım ettiler.

yardım et
tide over
yardım et
{f} succour
yardım et
conduce
bana yardım edin
help me

Please help me take this down. - Lütfen bunu aşağı çekmek için bana yardım edin.

Help me! he repeated while waving his sabre. - O, kılıcını sallarken bana yardım edin! diye tekrarladı.

yardım et
tideover
yardım edin