yaratık

listen to the pronunciation of yaratık
Türkçe - İngilizce
creature

He observed many types of creatures there. - Orada bir sürü yaratık çeşidi gözlemledi.

Snakes are cold-blooded creatures. - Yılanlar soğukkanlı yaratıklardır.

alien
creature, living thing
thing
critter
creature, being
(Bilgisayar) critters
(Tıp) monster

The unicorn is a fabulous monster. - Tek boynuzlu at efsanevi bir yaratıktır.

being

Humans are sentient beings. - İnsanlar duyarlı yaratıklardır.

Human beings are social creatures. - İnsanlar sosyal yaratıklardır.

creature of
criter
wight
yaratık gibi
freakish
yaratık şeklinde heykelcik
gargoyle
yaratıklar
creatures
acayip yaratık
freak
dev yaratık
behemoth
hayal ürünü korkunç yaratık
chimera
hayal ürünü korkunç yaratık
chimaera
iki cinsli yaratık
centaur
insana benzeyen yaratık
hominoid
korkunç yaratık
bogy
kuş başlı at gövdeli yaratık
hippogriff
kuş başlı at gövdeli yaratık
hippogryph
mitolojik bir yaratık
(Argo) bunyip
çirkin yaratık
beast
çirkin yaratık
gargoyle
Türkçe - Türkçe
Canlı, mahluk: "... kediye, bu aşağılık yeryüzü yaratığına küçümseme ile baktı."- H. Taner
Canlı, mahlûk
Yaratıklar
mevcudat
Yaratıklar
mahlukat
Yaratıklar
mahlükat
yaratık