yaramazlık

listen to the pronunciation of yaramazlık
Türkçe - İngilizce
mischief

That child is full of mischief. - O çocuk yaramazlık doludur.

The little boy got into mischief when he was left alone. - Küçük çocuk yalnız bırakıldığında yaramazlık etti.

naughtiness
uselessness, unsuitability; naughtiness; misbehaviour
fooling
prank
misbehaviour [Brit.]
devilry
roguery
mischievousness
misbehavior

Parents punish their children for misbehavior. - Anne babalar, yaramazlık yaptıkları için çocuklarını cezalandırıyorlar.

devilment
uselessness
rogue
escapade
puckishness
nastiness
misbehave

You must not misbehave so. - Öyle yaramazlık etmemelisin.

The teacher caned the children if they misbehaved or were unable to recite their times tables. - Öğretmen çocukları, yaramazlık ettiklerinde ya da çarpım tablolarını ezbere okuyamadıklarında döverdi.

deviltry
{i} misbehaviour
yaramazlık yapma
keep out of mischief
yaramazlık etmek
get into mischief
yaramazlık etmek
act up
yaramazlık etmek
a) to misbehave, to play up, to act up b) to be naughty
yaramazlık etmek
play hob with
yaramazlık etmek
be up to some mischief
yaramazlık etmek
misbehave
yaramazlık etmek
to behave naughtily; to do something naughty; to behave mischievously; to get up to some mischief; to do something mischievous
yaramazlık etmek
raise hob with
işe yaramazlık
trashiness
Türkçe - Türkçe
Yaramaz olma durumu veya yaramazca davranış
Kötü, uygunsuz durum veya haber. Çapkınlık
Çapkınlık
Kötü, uygunsuz durum veya haber
(Osmanlı Dönemi) ŞIKVE
(Osmanlı Dönemi) ŞAKA'
(Osmanlı Dönemi) ŞESASA
(Osmanlı Dönemi) DAAR
yaramazlık etmek
Yaramazca davranmak
yaramazlık